Надіслав: Селищна рада , дата: Птн, 05/01/2018 - 10:07

 

Завантажити документ

 

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

дев’ятнадцятої сесії селищної ради VIІ скликання

14.06.2017 № 283

Про встановлення місцевих податків на території Великолепетиської селищної ради з 01.01.2018року

Згідно Податкового кодексу України від 02.12.10р. № 2755-VI, із змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №71-VIII, із змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VІІІ,із змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» від 20.12.2016 р № 1791- VIII, керуючись статтею 25, пунктом 24, статті 26, пунктами 1,2,3 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Великолепетиської селищної ради з 01.01.2018 року місцеві податки:

1.1 податок на майно в частині плати за землю та пільги з цього податку (додаток № 1);

1.2. єдиний податок (додаток № 2);

1.3. акцизний податок (додаток № 3);

1.4. транспортний податок (додаток № 4);

1.5. податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості (додаток № 5)

2. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації до 15 липня 2017 року.

3. Це рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічного розвитку бюджету та фінансів.

Селищний голова                                                                 М.В.Сінькевич

 

 

Додаток №1

Затверджено

рішенням ХIX сесії селищної ради VІIскликання

від  14.06.2017 року № 283

 

 

1. Визначити платниками земельного податку:

1.1 власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.2 землекористувачі.

2. Визначити об’єктами оподаткування земельним податком:

2.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.2 земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3. Визначити базою оподаткування земельним податком:

3.1 нормативну грошову оцінку земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом.

3.2 площу земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4. Ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження):

4.1 Встановити ставку податку за земельні ділянки:

- для юридичних осіб, нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки за несільськогосподарські угіддя;

- для ведення особистого селянського господарства у розмірі не більш як 2,00 гектара, нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі 0,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

- для індивідуального дачного будівництва не більш як 0,10 гектара, нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

- для будівництва індивідуальних гаражів не більш як 0,01 гектара, нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

- для ведення садівництва не більш як 0,12 гектара, нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки,

- для здійснення підприємницької діяльності у розмірі 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки,

- для сільськогосподарських угідь у розмірі 0,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

- для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій у розмірі 3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

4.2 встановити ставку податку у розмірі 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності);

- для земель транспорту (автомобільного транспорту і дорожнього господарства у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

4.3 ставки діють з 01.01.2018 року.

5. Ставку земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

5.1 ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановити у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Херсонській області, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Херсонській області.

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб:

6.1. Звільнити від сплати податку:

6.1.1. інвалідів першої і другої групи;

6.1.2. фізичних осіб, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

6.1.3. пенсіонерів (за віком);

6.1.4. ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

6.1.5. фізичних осіб, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.2.1. для ведення особистого селянського господарства у розмірі не більш як 2 гектари;

6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах не більш як 0,25 гектара, в селищах не більш як 0,15 гектара;

в містах не більш як 0,10 гектара;

6.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

6.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

6.3 звільнити від сплати податку на період дії єдиного податку четвертої групи власників земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачів за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

6.4 пільги надаються з 01.01.2018 року

7. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб:

7.1. Звільнити від сплати податку:

7.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

7.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

7.1.3. бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

7.2. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

7.3. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

7.4 пільги надаються з 01.01.2018 року

8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком:

8.1. Не сплачується податок за:

8.1.1. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

8.1.2. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

8.1.3. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

8.1.4. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

8.1.5. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

8.1.6. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування Свято-миколаївській Українській Православній Церкві.

9. Визначити особливості оподаткування платою за землю:

9.1. селищна рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території Великолепетиської селищної ради.

Селищна рада до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

9.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

9.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

10. Податковий період:

10.1. Визначити базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю календарний рік.

10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

11 Порядок обчислення плати за землю:

11.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

11.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

11.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

11.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

11.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового Кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

11.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

11.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 7.1 за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

12 Строк сплати плати за землю:

12.1. Власникам землі та землекористувачам сплачувати плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

12.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводиться до 1 травня.

12.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачувати рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачувати власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.5. Фізичним особам сплачувати податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичні особи земельний податок можуть сплачувати через касу селищної ради за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

12.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачувати на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

12.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислювати з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

12.8. Власнику нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачувати до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

13. Орендна плата

13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

13.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

13.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

13.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

13.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

13.5.1. не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельної ділянки по Херсонській області;

13.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

13.5.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати встановлений у підпункті 13.5.2 у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

13.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 - 287 Податкового Кодексу України.

14. Індексація нормативної грошової оцінки земель

14.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

14.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І : 100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

14.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань агропромислового комплексу, будівництва, транспорту, зв’язку.

Секретар ради                                                                                Н.В.Троцан

 

 

 

Додаток №2

Затверджено

рішенням ХIX сесії селищної ради VІIскликання

від  14.06.2017 року № 283

 

 

ПЕРЕЛІК

ставок єдиного податку на 2018 рік

Перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб та річний обсяг їхнього доходу не перевищує 300000 грн.

 

№пп

Види діяльності

%

до прожит.

мінімуму

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

9.0

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

9.0

9523

Ремонт  взуття та шкіряних виробів

7.0

9521

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку і зображення

9.0

9522

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

9.0

9525

Ремонт годинників і ювелірних виробів

8.0

95.12

Ремонт обладнання зв’язку

9.0

13.30

Оздоблення текстильних виробів

7.0

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

7.0

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

9.0

96.09

Надання інших iндивiдуальних послуг, н.в.і.у.

9.0

 

Ставки єдиного податку для здійснення підприємницької діяльності на території України згідно КВЕДів не зазначених у переліку – 10%.

ПЕРЕЛІК

ставок єдиного податку на 2018 рік

Друга група – фізичні особи підприємці, які використовують працю не більше 10 найманих осіб та річний обсяг їхнього доходу не перевищує 1500000 грн.

 

№пп

Види діяльності

% до мін.зар

плати

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (на землі до 11га)

14.0

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (на землі з 11га до 50га)

18.0

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (на землі з  50га до 100га)

19.0

01.13

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

9.0

01.25

Вирощування ягід, горіхів інших плодових дерев і чагарників

9.0

01.46

Розведення свиней

12.0

01.47

Розведення свійської птиці

12.0

01.41

Розведення ВРХ молочних порід

12.0

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

19.0

01.63

Після урожайна діяльність

19.0

02.10

Лісництво та інша діяльність у лісовому господарстві

14.0

02.40

Надання послуг у лісовому господарстві

14.0

03.12

Прісноводне рибальство

9.0

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

12.0

08.11

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

12.0

08.12

Добування піску, гравію, глин і каоліну

12.0

10.41

Виробництво олії та тваринних жирів

19.0

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості

14.0

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

12.0

10.72

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання

12.0

10.82

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

14.0

10.73

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів

14.0

11.07

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод розлитих у пляшки

14.0

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу

9.0

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

14.0

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

14.0

14.20

Виготовлення виробів із хутра

14.0

15.20

Виробництво взуття

14.0

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

12.0

1623

Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів

12.0

1624

Виробництво дерев’яної тари

9.0

1629

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

12.0

23.61

Виробництво виробів із бетону для будівництва

14.0

25.1

Виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів

14.0

25.11

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

14.0

25.12

Виробництво металевих дверей і вікон

19.0

2550

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

2.0

25.73

Виробництво інструментів

2.0

2830

Виробництво  машин і устатковання для сільського та лісового господарства

14.0

33.12

Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення

14.0

33.14

Ремонт і технічне обслуговування іншого електричного устатковання

12.0

31.09

Виробництво інших меблів

19.0

3291

Виробництво мітел і щіток

5.0

3299

Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.

19.0

4120

Будівництво житлових і нежитлових будівель

14.0

4399

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

12.0

4321

Електромонтажні роботи

12.0

4329

Інші будівельно-монтажні роботи

12.0

4322

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

12.0

4331

Штукатурні роботи

12.0

4332

Установлення столярних виробів

14.0

4333

Покриття підлоги й облицювання стін

12.0

4334

Малярні роботи та скління

12.0

4339

Інші роботи з завершення будівництва

12.0

4520

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

17.0

4531

Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

19.0

4532

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

17.0

45.40

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

19.0

46.17

Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

19.0

46.18

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

19.0

46.19

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

19.0

4621

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

19.0

4631

Оптова торгівля фруктами й овочами

19.0

4633

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

19.0

4637

Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

19.0

4638

Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі і рибою, ракоподібними та молюсками

19.0

4641

Оптова торгівля текстильними товарами

19.0

 

4642

Оптова торгівля одягом і взуттям

19.0

46.45

Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами

19.0

46.69

Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням

19.0

46.61

Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням

19.0

4690

Неспеціалізована оптова торгівля

19.0

47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями і тютюновими виробами

18.0

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

18.0

4724

Роздрібна торгівля , хлібобулочними виробами борошняними та цукровими  кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

9.0

4726

Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

17.0

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

18.0

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними при належностями в спеціалізованих магазинах

18.0

4751

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

18.0

4771

Роздрібна торгівля одягом в спеціалізованих магазинах

19.0

47.72

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

19.0

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

19.0

4754

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

19.0

4752

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно технічними в спеціалізованих магазинах

19.0

47.62

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах

9.0

47.41

Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

19.0

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

19.0

4791

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

12.0

5590

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування

9.0

56.10

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

19.0

4931

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

5.0

4932

Надання послуг таксі

9.0

4939

Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

12.0

 

49.41

Вантажний автомобільний транспорт

17.0

51.10

Пасажирський авіаційний транспорт

19.0

5224

Транспортне оброблення вантажів

14.0

6190

Інша діяльність у сфері електрозв’язку

12.0

65.11

Страхування життя

14.0

6530

Недержавне пенсійне забезпечення

14.0

65.12

Інші види страхування, крім страхування життя

14.0

66.19

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

19.0

6629

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

12.0

6820

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

9.0

6831

Агентства нерухомості

19.0

6832

Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

19.0

77.11

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

12.0

77.12

Надання в оренду вантажних автомобілів

12.0

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

12.0

62.2

Консультування з питань інформатизації

12.0

62.01

Комп’ютерне програмування

12.0

63.11

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність

12.0

69.10

Діяльність у сфері права

9.0

69.20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

9.0

7320

Дослідження конюктури ринку та виявлення громадської думки

19.0

70.22

Консультування з питань комерційної діяльності й керування

19.0

74.12

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

16.0

73.11

Рекламні агентства

14.0

7830

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами

12.0

74.20

Діяльність у сфері фотографії

12.0

74.30

Надання послуг перекладу з іноземної мови

9.0

82.20

Діяльність телефонних центрів

14.0

82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

16.0

85.10

Дошкільна освіта

7.0

85.53

Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів

14.0

86.21

Загальна медична  практика

12.0

86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров’я

12.0

90.02

Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів

19.0

93.11

Функціонування спортивних споруд

9.0

93.29

Організування інших видів відпочинку та розваг

9.0

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

14.0

96.03

Організування поховань і надання суміжних  послуг

14.0

           

Ставки єдиного податку для здійснення підприємницької діяльності на території України згідно КВЕДів не зазначених у переліку – 20%.

Секретар ради                                                                                Н.В.Троцан

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

Затверджено

рішенням ХIX сесії селищної ради VІIскликання

від  14.06.2017 року № 283

 

 

 

1. Встановити ставку акцизного податку для підакцизних товарів реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів з 1 січня 2018 року у розмірі 5 % від вартості (з податком на додану вартість).

2. Платники податку – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

3. База оподаткування – вартість (із ПДВ) підакцизних товарів.

4. Термін сплати акцизного податку протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим Кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період.

Секретар ради                                                                                Н.В.Троцан

 

 

Додаток № 4

Затверджено

рішенням ХIX сесії селищної ради VІIскликання

від 14.06.2017 року № 283

 

1. Встановити транспортний податок на території Великолепетиської селищної ради.

1.1 Платники податку .

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі.

1.2 Об’єкт оподаткування

«Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач , пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб – сайті».

1.3 База оподаткування

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 1.2 цього рішення.

1.4 Ставка податку

Встановити ставку податку з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 грн. за кожен легковий автомобіль відповідно до пункту 1.2 цього рішення.

1.5 Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт .

1.6 Строки сплати податку

Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

 б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця,що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. .

в) У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років

У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

Власники - юридичні особи у разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем. Подають уточнюючу декларацію протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань; а у разі повернення –протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого. Прокурора чи винесення ухвали суду.

Секретар ради                                                                                Н.В.Троцан

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО,

ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

1.Платники податку

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

 Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків.

 Дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку».

Об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі, готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

будівлі дитячих будинків сімейного типу;

гуртожитки;

житлова нерухомість, не придатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;

об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям – інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать інвалідам першої і другої групи;

об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями),а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

Від сплати податку звільняються:

інваліди першої і другої групи;

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

фізичні особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

особи, які брали участь у захисті територіальної цілісності та суверенітету держави;

Звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб визначених абзацами 6, 7 підпункта2.2 пункту 2 додатка 1 до рішення, поширюється на один об’єкт житлової нерухомості, в тому числі його частки.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4. Пільги із сплати податку

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 м²;

б)для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 м²;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 м²;

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої даним рішенням Великолепетиської селищної ради;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5. Ставка податку

5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування і визначені в додатках 2, 3 до рішення.

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4 додатка 1 до рішення та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4 додатка 1 до рішення та  відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1 пункту 4 додатка 1 до рішення та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» та «в» цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом

за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 додатка 1 до рішення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних

документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи,

що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому  Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

9.1.Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Інші питання щодо адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,які не врегульовані даним рішенням, вирішуються відповідно до норм встановлених Податковим кодексом України.

Секретар ради                                                                                Н.В.Троцан

 

 

 

Додаток №5

Затверджено

рішенням ХIX сесії селищної ради VІIскликання

від  14.06.2017 року № 283

 

Розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку, для об’єктів житлової нерухомості

 

Типи об’єктів житлової нерухомості

Ставка податку, відсотки

на 2018 рік (до мін.зар. плати станом на 01.01.2018 р.)

Для фізичних осіб

Для юридичних осіб

1.

Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень

0,5

1

2.

Квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання

0,5

1

3.

Прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

0,5

1

4.

Котедж- одно-, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою

0,5

1

5. 

Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів

0,5

1

6.

Садові будинки- будинки для літнього (сезонного) використання, які в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідають нормативам, установленим для житлових будинків

0,5

1

7

Житлова нерухомість, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку загальна площа якого перевищує 300м2 для квартири та \або 500м2 збільшується на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)

25,0 т.грн.

25,0 т.грн.

Розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку, для об’єктів нежитлової нерухомості

Типи об’єктів  нежитлової нерухомості

Ставка податку, відсотки

На 2018 рік(до мін.зар. плати станом на 01.01.2018 р.)

Для фізичних осіб

Для юридичних осіб

1.

Будівлі (приміщення) готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку

0,5

1

2.

Будівлі (приміщення) офісні – будівлі (приміщення) фінансового обслуговування

0,5

1

3.

Будівлі (приміщення) - офісні адміністративно-побутові будівлі (приміщення), будівлі (приміщення) для конторських та адміністративних цілей

0,5

1

4.

Будівлі (приміщення) торговельні - торгові центри, магазини, універмаги, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів

0,5

1

5.

Їдальні, кафе, закусочні, будівлі (приміщення)

0,5

1

6

Суб’єкти господарювання побутового обслуговування

0,3

1

7.

Будівлі (приміщення) - бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування

0,5

1

8.

Гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки

0,5

1

9.

Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо

0,5

1

10

Будівлі комунальної власності селища, які використовуються комунальними підприємствами селища.

0

0

11

Суб’єкти господарювання власники нерухомого майна, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним

0

3

Секретар ради                                                                                Н.В.Троцан

 

Аналіз  регуляторного  впливу

до проекту рішення Великолепетиської  селищної ради

«Про встановлення  місцевих податків на території Великолепетиської селищної ради  на 20 18 рік».

1.Визначення проблеми

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Великолепетиської селищної ради « Про встановлення місцевих податківна території Великолепетиськоїселищної радина 2018 рік» підготовлений відповідно до ст.8 Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-ІV та Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №  308 ( зі змінами та доповненнями ).

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення « Про встановлення місцевих податків на 2018 рік».

Відповідно до п.24.26, статті 26, статті 69 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97 – ВР, п.8.3 статті 8, статті 10, п.12.3, 12.4, 12.5 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи ( підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

Питання, яке пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дужа важлива для всіх членів територіальної громади. Прийняття рішення необхідно для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, збільшення надходжень до селищного бюджету, здійснення необхідного контролю за своєчасністюта повнотою проведення платежів.

2.Цілі державного регулювання

Проект рішення Великолепетиськоїселищної ради « Про встановлення місцевихподатків на території Великолепетиськоїселищної ради на 2018 рік» розроблено на виконання вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ.

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акта є :

Задоволення інтересів місцевої громади з питань :

- наповнення селищного  бюджету, шляхом отримання  додаткового обсягу надходжень;

- здійснення  планування та прогнозування  надходжень від місцевих податків при формуванні  бюджету;

- забезпечення  найбільш повного обліку земель, їх власників та користувачів;

- забезпечення  раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

 •  

- збільшення  прозорості та вільного обертання земельних ділянок на ринку і прав на них;

- вдосконалення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків і зборів;

- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів в межах визначених Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VІ.

3. Визначення  та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

3.1.Визначення альтернативних способів.

Для досягнення визначених цілей під час розробки проекту рішення було розглянуто наступні альтернативні способи вирішення проблеми:

Вид альтернативи

 •  

Альтернатива 1

Збереження існуючого стану, тобто неприйняття відповідного рішення, призводить до справляннямісцевих податків і зборів відповідно до рішення№ 129сесіїВеликолепетиської селищної ради сьомого скликання від 30. 06.2016 року«Про місцеві податки на території Великолепетиської селищної ради на 2017 рік».

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення « Про встановлення місцевих податківна території Великолепетиськоїселищної ради на 2018 рік»

Цей регуляторний акт, спрямований на приведення ставок по орендній платі за землю та по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у відповідність та недопущення зниження економічної активності підприємств

3.2Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Впровадження у дію даних альтернатив дає можливість отримати наступні вигоди та витрати.

Оцінка впливуна сферу інтересіворганумісцевогосамоврядування.

 

 •  
 •  

Альтернатива 1

1.Відсутність витрат на переоформлення договорів оренди ( оформлення додаткових угод)

1.Недоотримання надходжень до бюджету

Альтернатива 2

1.Забезпечення виконання вимог чинного законодавства.

2.Реалізація державної політики у сфері відносин щодо оподаткування.

3.Наповнення селищного бюджету, шляхом отримання додаткових обсягів надходжень.

4. Зміцнення фінансової бази селищного бюджету.

5. Збільшення фінансування селищних бюджетних програм.

1. Витрати, пов’язані з прийняттям, оприлюдненням та популяризацією регуляторного акту

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

 

 •  
 •  

Альтернатива 1

1.Збереження цін на товари і послуги на існуючому рівні

1. Фінансування бюджетної сфери селищної ради залишиться на тому ж рівні.

Альтернатива 2

1.Збільшення дохідної частини селищного бюджету і, як наслідок, надійне функціонування бюджетної сфери селищної ради, проведення заходів в сфері житлово – комунального господарства та соціального захисту населення.

1.Підвищення цін на товари і послуги

3.3.Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

 •  
 •  

Альтернатива 1

1.Сплата податківзалишиться на рівні минулого року.

2.Забезпечення рівних прав та можливостей для всіх суб’єктів господарювання ( юридичних і фізичних осіб - підприємців)

3.Забезпечення суб’єктів господарювання законним правом здійснювати підприємницьку діяльність.

1. Витрати, пов’язані з необхідністю ведення обліку, перерахуванням податків до бюджету і подання податкової звітності.

Альтернатива 2

1.Забезпечення прозорості ставок місцевих податків .

2.Забезпечення суб’єктів господарювання законним правом здійснювати підприємницьку діяльність.

3.Забезпечення рівних прав та можливостей для всіх суб’єктів господарювання( юридичних і фізичних осіб - підприємців).

4.Забезпечення  конкурентної діяльності суб’єктів господарювання.

1. Сплата податківта ставками, що будуть затверджені селищною радою.

2.Витрати, пов’язані з необхідністю ведення обліку, перерахуванням податківдо бюджету і поданняподаткової звітності

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Для визначення оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, якіможуть бути досягнуті повною мірою ( проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняттярегуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою ( усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково ( проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1-цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті ( проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності ( досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 2

 1.  

Прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, дає змоги привести у відповідальність ставки по місцевим податкам і зборам, залучає додаткові надходження до бюджету. Встановлюється можливість прозорого врегулювання орендно - земельних відносин. Встановлення рівних прав та обов’язків для всіх суб’єктів господарювання, в залежності від грошової оцінки землі, її цільового призначення та функціонального використання.

Альтернатива 1

 1.  

Не прийняття відповідного регуляторного акту призведе до недоотримання доходів бюджетом.

 

Рейтинг результативності

Вимоги ( підсумок)

 •  

( підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Від прийняття регуляторного акту залежить зміцнення фінансової бази селищного бюджету, отримання додаткових надходжень, збільшення фінансування соціальної сфери, забезпечення прозорості ставок по місцевим податкам і зборам забезпечення рівних прав та можливостей для всіх суб’єктів господарювання.

Витрати, пов’язані з прийняттям, оприлюдненням та популяризацією регуляторного акту, сплата податків і зборів за ставками, що будуть затверджені селищною радою

Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям цього рішення, полягає у вдосконаленні ставок по орендній платі за землю та по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки відповідно до чинного законодавства

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за ставками рішення прийнятого в 2017 році-збереження цін на товари і послуги на існуючому рівні

Недоотримання надходжень до бюджету, фінансування бюджетної сфери селищної ради залишиться на тому ж рівні. Витрати, пов’язані з необхідністю веденняобліку, перерахуванням податків та зборів до бюджету і подання податкової звітності.

Ставки по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки не приведенні у відповідність

 •  

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи)

Оцінка ризику зовнішніх чинниківна дію запропонованого регуляторного акта 

Альтернатива 2

Вдосконалення ставок по місцевим податкам згідно норм чинного законодавства, збільшення надходження до селищного бюджету

Приведення регуляторного акта у відповідність до чинного законодавства в разі скасування або зміни ставок збору, можуть мати як позитивний так і негативний характер. Також негативний вплив може мати економічна криза в країні та значні темпи інфляції. Ці фактори призведуть до зниження платоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності, що в подальшому призведе до великих заборгованостей. Позитивно може вплинути на дію регуляторного акта стабілізація економічної ситуації зниження соціальної напруженості в суспільстві. В результаті збільшення дохідної частини бюджету підвищиться рівень соціального забезпечення окремих категорій громадян і всього населення селищної ради в цілому.

Альтернатива 1

Недоотримання надходжень до бюджету

 •  
         

 

Виконання вимог даного регуляторного акта :

не потребує значних додаткових витрат і коштів селищного бюджету, лише потрібні витрати на інформування суб’єктів підприємницької діяльності про зміну ставок по місцевим податкам і зборам.

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Згідно статті 12 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755 – УІ до повноважень селищної радиналежить прийняття рішення про встановлення місцевих податків .

Пропонується прийняти рішення Великолепетиської  селищної ради «Про встановлення місцевих податків  на території Великолепетиської селищної ради на 2018 рік» для врегулювання питання ставок місцевих податків і зборів.

Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні :

- затвердження рішення про ставки місцевих податків і зборів;

- Інформування платників про встановлення ставки справляння податків і зборів ;

- сприяння веденню підприємницької діяльності суб’єктів господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів;

- забезпечення надходжень встановлених податків і зборів до селищного бюджету .

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості оподаткування норм зазначеного рішення та відповідає принципу державної регуляторної політики. А саме : доцільність , адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.

6. Обгрунтування строку дії регуляторного акта.

Запропонований регуляторний акт є строковим. Строк дії договору 1 календарний рік. Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Великолепетиської селищної ради.

У разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків  відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

7. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі загальні показники:

-динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків та зборів);

-обсяги надходжень відповідних місцевих податків та зборів.

СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

                                                                             тис.грн.

Податки та збори

 2015рік

  2016 рік

Збільшення (+) або зменшення (-)

Земельний податок

2016.9

2779.2

+762.3

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

65.7

263.1

+197.4

Транспортний податок

53.2

100.9

+47.7

Єдиний податок

 

Акцизний податок

1826.7

 

1374.2

2903.9

 

3165.5

+1077.2

 

+1791.3

8. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Базове відстеження буде здійснено до набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження – за 3 місяці до закінчення дії даного регуляторного акта.

Для встановлення кількісних та якісних значень показників результативності регуляторного акта використовуватимуться статистичні дані за відповідний період.

Селищний голова                                                                 М.В.Сінькевич

 

Експертний висновок

Відповідальних комісій – постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів та комісії з питань АПК, будівництва,транспорту та зв’язку  Великолепетиської селищної ради (надалі комісії)

«Про встановлення місцевих податків на території Великолепетиської селищної ради на 2018 рік» та аналізу його регуляторного впливу

Відповідальні комісії постійні комісії Великолепетиської селищної ради, керуючись статтями 4,8,34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення Великолепетиської селищної ради «Про встановлення місцевих податків натериторії Великолепетиської селищної ради на 2018 рік» та встановила наступне.

Розробником регуляторного акта є виконавчий комітет Великолепетиської селищної ради. Проект рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про оцінку земель».

1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державноїрегуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засадидержавної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійні комісії визначили наступне.

Ситуація яка вплинула на необхідність його розробки, свідчить про необхідність регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми необхідностічіткого визначення розмірів ставок земельних податків , які можуть мати місце на території Великолепетиської селищної ради. Зокрема, це податок на майно,до складу якого входить: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плата за землю, єдиний податок.

Під час проведення публічної експертизи пропозицій від членів територіальної громади, суб’єктів господарювання не надходило.

Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення селищної ради «Про встановлення місцевих податків на території Великолепетиської селищної ради на 2018 рік».

Відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу з

- визначення та проведення аналізу проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінки важливості цієїпроблеми;

- обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогоюринкових механізмів і потребує державного регулювання;

- обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогоюдіючих регуляторних актів, та розгляду можливості внесення змін до них;

- визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб'єктівгосподарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;

- визначення цілі державного регулювання;

- визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягненнявстановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосередньогодержавного регулювання господарських відносин;

- аргументування переваг обраного способу досягнення встановлених цілей;

-опису механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняттяз апропонованого регуляторного акта;

- обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняттязапропонованого регуляторного акта;

- обґрунтованого доведення, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- обґрунтованого доведення, що вигоди, які виникатимуть внаслідок діїзапропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщовитрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;

- оцінки можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежновід ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевогосамоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати цівимоги;

- оцінки ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта,

- обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта;

- визначення показників результативності регуляторного акта;

-визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до повноважень селищних рад належить питання регулювання земельних відносин.

П. 12.3.5 ст. 12 Податкового Кодексу України у разі якщо селищна рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків   та акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, щопередує бюджетному періоду, в якомуплануєтьсяз астосування плати за землю. Тому існує потреба затвердження нових ставок місцевих податків  на майбутній бюджетний 2018 рік.

Розробником регуляторного акта були враховані вимоги Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, ЗаконівУкраїни «Про землеустрій», «Про оцінку земель».

Цей регуляторний акт певним чином впливає на інтереси суб’єктів господарювання, громадян, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що знаходяться на території Великолепетиської  селищної ради.

Очікувані результати прийняття запропонованого проекту можуть бути визначені через такі вигоди та витрати:

 

Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Встановлення обсягу надходжень до селищного бюджету

Додаткові витратиз селищного бюджету відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Розвиток інфраструктури селища

Обов’язкові платежі податкового характеру

Сфера інтересів громадян

Вирішення частини соціальних проблем смт Велика Лепетиха за рахунок дохідної частини селищного бюджету

Додаткові витрати з селищного бюджету

Аналіз регуляторного акта розроблено на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Узагальнений висновок

Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійні комісії селищної ради вважають, що проект регуляторного акта – проект рішення селищної ради «Про встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного податку на території Великолепетиської селищної ради на 2018 рік», аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Голови відповідальних комісій ___________ Осоченко Ю.О.

                                                ____________ Кононенко І.М.