Надіслав: Селищна рада , дата: Пон, 02/10/2017 - 15:10

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту рішення Великолепетиської селищної ради « Про затвердження Правил користування системою централізованого водопостачання»

Розробник – Великолепетиська селищна рада

  Проект регуляторного акта передбачає необхідність врегулювання відносин, які виникають у сфері користування системами комунального водопостачання,  між населенням (Споживачами) та СКГ «Сількомунгосп».

Проект рішення Про затвердження правил користування системою централізованого водопостачання» та аналіз його регуляторного впливу буде розміщено в газеті «Великолепетиський вісник» та на офіційному сайті Великолепетиської селищної ради http://vlepetykha-rada.org

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі за адресою: смт Велика Лепетиха, вул.. Соборна,2, кабінет № 1 секретар ради Троцан Наталія Вікторівна.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

    Про затвердження  правил користування

системами централізованого комунального

водопостачання    в смт Велика Лепетиха

 

 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впорядкування відносин між СКГ «Сількомунгосп» та користувачами  системами централізованого комунального водопостачання  в смт Велика Лепетиха, керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України « Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002р. № 2918-ІІІ, Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Правилами користування системами централізованого водопостачання та каналізації населених пунктів України», рада вирішила:

1.                    Затвердити Правила користування системами централізованого  водопостачання в смт Велика Лепетиха (додаток 1)

2.                    Затвердити Порядок відключення споживачів (абонентів) від мереж водопостачання комунальним підприємством СКГ «Сількомунгосп» (додаток 2)

3.                    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань та комунальної власності

 

 

Селищний голова                                                                    М.В. Сінькевич

 

 

 

ПРАВИЛА

користування системамою централізованого водопостачання смт Велика Лепетиха

 

1.                      Загальні положення

1.1.Правила користування системамою централізованого водопостачання  в смт. Велика Лепетиха (далі – Правила) визначають порядок користування системами централізованого водопостачання в смт Велика Лепетиха.

Ці Правила є обов’язковими для всіх юридичних осіб незалежно від форм власності і підпорядкування, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, що мають у власності, господарському віданні або оперативному управлінні об’єкти, системою водопостачання , які безпосередньо приєднані до систем централізованого комунального водопостачання.

 

1.2.  Терміни, що вживаються в цих Правилах:

 

Виробник послуг централізованого водопостачання  – суб’єкт господарювання, що виробляє або створює послуги з централізованого водопостачання (далі – СКГ «Сількомунгосп»).

 

Вулична водопровідна мережа – центральні трубопроводи, до  яких приєднуються водопровідні вводи споживачів.

 

Водопровідний ввід – трубопровід від розподільчої (вуличної) мережі до  зовнішньої стіни будинку або межі території об’єкта з колодязем і запірною арматурою у місці приєднання до водопровідної мережі.

 

Засіб обліку  - прилад, призначений для обліку кількісних показників спожитих послуг з  водопостачання, який має нормовані метрологічні  характеристики.

Вузол обліку – комплект засобів вимірювальної техніки, занесених до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, що призначені для вимірювання і реєстрації результатів вимірювання, та обладнання для влаштування вузла обліку відповідно до вимог нормативних документів.

 

Вуличний водорозбір (водорозбірна колонка) – пристрій для розбору питної води безпосередньо з водопровідної мережі в місцях загального водокористування..

 

Споживач - юридична або фізична особа, яка користується послугами з централізованого комунального водопостачання для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових, господарських та виробничих потреб, а також має у власності, господарському віданні, оперативному управлінні тощо об'єкти водоспоживання, системи водопостачання, які безпосередньо приєднані до систем централізованого водопостачання.

 

Замовник послуг з централізованого водопостачання – споживач або суб’єкт господарювання, який має намір здійснити будівництво (реконструкцію) об’єкта архітектури з наступним його приєднанням до систем централізованого водопостачання та водовідведення.

 

 Аварія небезпечна подія, яка виникла на водопровідних   мережах внаслідок дії людського (антропогенного) фактору або мала техногенне походження (зміна режиму експлуатації водопровідних мереж), або була спричинена природним катаклізмом (стихійним лихом, пожежами тощо), в результаті чого був порушений належний режим функціонування таких об'єктів, що спричинило загибель людей та/або значні матеріальні втрати, або створило на таких об'єктах чи в межах їхніх охоронних зон загрозу життю та здоров'ю людей чи порушило нормальні умови їхньої життєдіяльності, або призвело до руйнування будівель, споруд, обладнання тощо, що робить неможливим безпечну експлуатацію водопровідних мереж чи завдає шкоди довкіллю на території санітарних зон і/або за їх межами.

 Безоблікове водоспоживання – користування послугою з водопостачання, обсяг споживання якої не може бути визначений на підставі даних засобів обліку води.

Нераціональне використання – використання холодної води понад встановлені нормативи.

Самовільне приєднання до систем водопостачання - приєднання до мереж централізованого комунального водопостачання, здійснене без письмового дозволу Виробника.

Режим відпущення (одержання) холодної води – гарантований обсяг холодної води, згідно з договором, в обумовлений термін на потреби споживачу.

 

Технічні умови – це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водопостачання та водовідведення, а також особливих умов.

Інші терміни вживаються у значенні, викладеному  у Законі України «Про житлово-комунальні послуги» (1875-15).

 

1.3.         СКГ «Сількомунгосп» надає послуги із забезпечення споживачів холодною водою

1.4.         , СКГ «Сількомунгосп» обслуговує вуличні та дворові мережі водопостачання, споруди і обладнання, а також технологічні прилади й пристрої на них, які перебувають у нього на балансі або на які є відповідний договір із споживачем на обслуговування.

Холодна вода подається цілодобово або ж за графіком, погодженим та затвердженим з Великолепетиською селищною радою.

1.6. СКГ «Сількомунгосп» відповідальний за технічний стан водопровідних мереж, які перебувають на його балансі та обслуговуванні.

1.7. Тарифи на користування холодною водою визначаються згідно з чинним законодавством України.

1.8. СКГ «Сількомунгосп» і абоненти несуть відповідальність за недотримання вимог цих Правил та чинного законодавства України.

 

2. Договірні відносини між СКГ «Сількомунгосп» та споживачами

 

2.1. Договірні відносини щодо користування системами централізованого комунального водопостачання здійснюються виключно на договірних засадах, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (1875-15) та чинних галузевих Постанов Кабінету Міністрів України.

2.2. Істотні умови договору між СКГ «Сількомунгосп» та споживачем послуг з централізованого водопостачання визначаються відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

 

3.                      Розрахунки за відпущену холодну воду

 

3.1. Розрахунки за спожиту холодну воду здійснюються на основі показників засобів обліку води (водолічильників).

3.2. Водокористування вважається безобліковим, якщо споживач самовільно приєднався до систем централізованого водопостачання .

3.3. У разі безоблікового водокористування СКГ «Сількомунгосп» виконує розрахунок витрат води за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу.

3.4. Розрахунковий період при безобліковому водокористуванні встановлюється з дня початку (виявлення) такого користування. Якщо термін початку безоблікового водокористування виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць.

3.5. В окремих випадках (недоцільність установки засобів обліку тощо) розрахунок витрат води споживачами, що не мають засобів обліку, за розрахунковий період за погодженням із СКГ «Сількомунгосп» здійснюється за нормативами водоспоживання, затвердженими у встановленому порядку.

3.6. Розрахунки за спожиту холодну воду здійснюються усіма споживачами щомісячно відповідно до умов договору.

3.7. У разі запланованих змін у діяльності споживачів, якщо вони ведуть до зміни обсягів спожитої холодної води, споживачі в місячний строк до моменту виникнення змін надають СКГ «Сількомунгосп» заяву та відповідні документи для одержання додаткових технічних умов та внесення змін у договір.

3.8. Витрати, пов’язані з відключенням і можливою ліквідацією пристроїв (споруд), які самовільно зведені і приєднані до систем централізованого водопостачання, підлягають відключенню від цих систем та оплачуються їх власником.

3.9. Плата за холодну воду, яка використовується на поливання дворів, вулиць, зелених насаджень, газонів, прибирання громадських і дворових туалетів тощо, сплачується споживачами лише відповідно до показів засобів обліку води водоспоживання.

Витрати води для поливання прибудинкових територій визначаються на підставі показів засобів обліку,  в окремих випадках, передбачених п.3.5. Правил, згідно із чинними нормами водоспоживання.

3.10. При відсутності засобів обліку у випадках перерв у водопостачанні тривалістю понад 6 годин на добу при цілодобовому водопостачанні або більше трьох діб на місяць у разі подачі води за добовим графіком, розрахунок за відпущену воду здійснюється за нормативами водопоспоживання, які перераховуються на фактичний час подачі води.

Факт відсутності холодної води встановлюється споживачами та представниками СКГ «Сількомунгосп» і фіксується відповідним актом.

 

4.                      Приєднання об’єктів до систем централізованого

водопостачання

 

4.1. Для приєднання до систем централізованого водопостачання замовнику необхідно отримати технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта і визначення розміру плати за їх видачу.

4.2. Забороняється будь-яке самовільне приєднання об’єктів водоспоживання до діючих систем централізованого водопостачання (включаючи приєднання до будинкових вводів, внутрішньобудинкових мереж або до мереж споживачів). У разі самовільного приєднання розрахунок здійснюється згідно з п. 3.3. цих Правил.

4.3. Підприємства для вирішення питання про приєднання приміщення, споруди або промислового об’єкта до комунального водопроводу надсилають до СКГ «Сількомунгосп»  письмовий запит та опитувальний лист, де зазначається:

а) загальна максимальна добова витрата води (для господарсько-питних та промислових потреб);

б) середня та максимальна годинна витрата води на об’єкті;

в) максимальна добова та годинна витрата для промислових потреб;

г) акт розподілу балансової належності;

д) протипожежна витрата води;

е) необхідний вільний напір на вводі при звичайному та пожежному режимах водопостачання.

До листа додається:

- рішення Великолепетиської селищної ради про відведення ділянки;

- ситуаційний план ділянки в масштабі не менш як 1:2000 із зазначенням підземних інженерних комунікацій;

- дозвіл на влаштування локальної каналізації об’єкта.

Громадяни, які бажають приєднати свої будинки до комунального водопроводу, подають про це заяву до СКГ «Сількомунгосп».

До заяви додається:

а) копія плану земельної ділянки;

б) дані про кількість громадян, що там мешкають;

в) акт обстеження підсобного господарства (наявність худоби, птиці, парників, теплиць, автотранспорту тощо), завірений депутатом Великолепетиської селищної ради, який представляє інтереси того округу, на території якого розташоване дане підсобне господарство.

4.4. СКГ «Сількомунгосп» після отримання від замовника усіх необхідних документів, протягом 5-ти днів видає технічні умови на підставі опитувального листа на приєднання об’єкта замовника до систем централізованого водопостачання та водовідведення з урахуванням потужностей споруд, пропускної спроможності мереж, із зазначенням умов для проектування вводу: місця підключення, місця розташування водомірного вузла, умов для влаштування проміжного резервуара і насосів – підвищувачів тиску, місця загальнообов’язкового встановлення засобу обліку води. Встановлення абонентам засобів обліку води іншими виконавцями, крім СКГ «Сількомунгосп», без погодження із СКГ «Сількомунгосп»  не допускається.

4.5. Підключення нових об’єктів до систем централізованого водопостачання  виконується за наявності проектів, розроблених і узгоджених згідно з нормами проектування та цими Правилами.

Термін розгляду поданої на узгодження проектної документації і її узгодження, за умови відсутності відхилень від технічних умов приєднання і відповідних нормативних документів, не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання СКГ «Сількомунгосп».

У тих випадках, коли в проектній документації виявлені відхилення від технічних умов приєднання або відповідних нормативних документів, СКГ «Сількомунгосп» протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання проекту має надати замовнику лист із зауваженнями та рекомендаціями щодо доопрацювання або узгодити її із зауваженнями.

Термін доопрацювання не може перевищувати 30 календарних днів з дня отримання замовником відхиленої проектної документації.

Продовження зазначеного терміну доопрацювання проектної документації узгоджується із СКГ «Сількомунгосп» шляхом надання йому відповідної заяви не пізніше ніж за 2 робочих дні до закінчення терміну доопрацювання.

Після доопрацювання проектної документації термін узгодження не повинен перевищувати п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання СКГ «Сількомунгосп» доопрацьованої проектної документації.

Ненадання замовником у визначений термін доопрацьованої проектної документації, або неврахування в доопрацьованому проекті зауважень СКГ «Сількомунгосп», або відсутність звернення щодо продовження строку доопрацювання проектної документації може бути підставою для відмови в приєднанні.

Узгоджена проектна документація є чинною на весь час дії технічних умов.

4.6. Проектування водопровідних вводів та інших пристроїв здійснюється замовником на підставі одержаних від СКГ «Сількомунгосп» узгоджених і затверджених технічних умов.

4.7. З’єднування системи водопостачання об’єкта, який підключений до системи централізованого водопостачання, з водопроводами, які підключені до власних джерел водопостачання, можливо за погодженням із СКГ «Сількомунгосп».

4.8. Невиконання виданих технічних умов та незгода у встановленні засобів обліку води відповідної марки визначеної СКГ «Сількомунгосп» є підставою для відмови абоненту в приєднанні до систем комунального водопостачання.

4.9. Приєднання мереж водопостачання субспоживачів до мереж споживачів здійснюється згідно з порядком, наведеним у пунктах 4.1. – 4.6. цих Правил. .

4.10. З метою недопущення встановлення технічно несправних та пошкоджених засобів обліку води, котрі призведуть до викривлення показників споживання холодної води та/або приховування несанкціонованого, позаоблікового споживання води, кожний абонент зобов’язаний звернутися для встановлення відповідних засобів обліку до СКГ «Сількомунгосп» або до іншої організації, яка має право проводити даний вид діяльності, та встановити даний засіб після погодження із СКГ «Сількомунгосп». Роботи щодо встановлення засобу обліку води виконуються за рахунок замовника.

4.11. Приєднувати нові вводи до комунального водопроводу, не обладнані засобами обліку води без дозволу керівника СКГ  «Сількомунгосп» суворо забороняється.

4.12. Для водопостачання об’єкта, як правило, потрібно влаштування одного водопровідного вводу. В окремих випадках для об’єктів, що потребують дублювання водопостачання і мають протипожежні водопроводи, а також при великих витратах води, СКГ «Сількомунгосп» може дати дозвіл на влаштування додаткових вводів. На кожному вводі мають бути встановлені водомірний вузол із засобом обліку води та запірна арматура. СКГ «Сількомунгосп» має право визначати призначення вводів (діючих або резервних) і вимагати від водокористувача ліквідації зайвих вводів або влаштування додаткових.

4.13. СКГ «Сількомунгосп» має право не подавати холодну воду новим вводом, якщо абонент по закінченню розрахункового місяця ухиляється від оплати за водокористування, не укладає договір на надання цих послуг, не виконує технічних умов, вимог СКГ «Сількомунгосп» щодо переобладнання діючих вводів, водомірних вузлів або якщо має місце нераціональне, несанкціоноване використання води.

4.14. СКГ «Сількомунгосп» має право без повідомлення від’єднувати водопровідну мережу абонентів від централізованої міської мережі у випадку, якщо буде засвідчено актом працівників СКГ «Сількомунгосп» позаоблікове, несанкціоноване використання споживачем холодної води для будь-яких цілей.

4.15. Повторне під’єднання вищевказаної мережі споживача до централізованої мережі можливе лише після оплати абонентом на рахунок СКГ «Сількомунгосп» всіх нарахованих сум коштів за виявлені працівниками СКГ «Сількомунгосп» позаоблікові та несанкціоновані об’єми використання холодної води та, додатково, після оплати абонентом СКГ «Сількомунгоспу» затрат на відновлення подачі холодної води до централізованої мережі водопостачання.

4.16. Самовільне приєднання до діючої системи комунального водопостачання заборонено.

Факт самовільного приєднання до водопроводу виявляється представником СКГ «Сількомунгосп», про що складається акт, відповідно до умов цих Правил. Самовільним приєднанням до комунального водопроводу вважається:

а) приєднання, здійснене без письмового дозволу СКГ «Сількомунгосп» і не оформлене в абонентному відділі СКГ «Сількомунгосп»;

б) тимчасове приєднання до водорозбірної колонки;

в) приєднання, виконане без дотримання технічних умов СКГ «Сількомунгосп».

4.17. Новозбудовані й реконструйовані споруди водопостачання незалежно від їхньої відомчої належності можуть бути прийняті СКГ «Сількомунгосп» в експлуатацію за рішенням Великолепетиської селищної ради та згідно з вимогами СниП і нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

4.18. У разі самовільного приєднання до мережі абонента стороннього споживача абонент зобов’язаний від’єднати його і повідомити про це СКГ «Сількомунгосп».

4.19. Прокладання транзитних ліній вводів водопроводу через територію сусіднього об’єкта може бути здійснене за згодою його власника та СКГ «Сількомунгосп».

У разі незгоди власника об’єкта на прокладання ліній через його територію питання вирішується Великолепетиською селищною радою та СКГ «Сількомунгосп»» , відповідно до чинного законодавства.

4.20. Межею вуличної мережі водовідведення, яку обслуговує СКГ «Сількомунгосп», є контрольний колодязь на ній включно, а межею дворової мережі водовідведення – перший від будинку колодязь включно.

4.21. У випадку відсутності контрольного колодязя на випуску водовідведення межею будинкової мережі є її приєднання до вуличної мережі.

4.22. Якщо мережі водопостачання, що належать СКГ «Сількомунгосп», проходять по земельній ділянці, переданій на правах власності або користування суб’єкту господарювання, останні не повинні протидіяти ліквідації течі та усуненню інших пошкоджень мереж на цих ділянках.

4.23. У разі наявності безгосподарних мереж останні беруться на баланс СКГ «Сількомунгосп» при наданні Великолепетиською селищною радою додаткових матеріально-технічних засобів та документації.

4.24. Якщо водопровід  який знаходиться на балансі або в користуванні СКГ «Сількомунгосп» і його було прокладено через земельну ділянку, передану у тимчасове або постійне користування власнику будівлі, то останній не повинен перешкоджати СКГ «Сількомунгосп» у ліквідації течі на його території.

 

5.                      Система обліку водопостачання

 

5.1. Облік відпущеної холодної води здійснюється СКГ «Сількомунгосп» і споживачами - засобами вимірювальної техніки, які занесені до Державного реєстру або пройшли державну метрологічну атестацію.

5.2. Вузли обліку повинні розташовуватись на мережі споживача, як правило, на межі балансової належності мереж СКГ «Сількомунгосп» та споживача, або за згодою СКГ «Сількомунгосп» в приміщеннях, розташованих безпосередньо за зовнішньою стіною будівлі в місці входу водопровідного вводу.

5.3. Обладнання вузла обліку здійснюється за рахунок споживачів.

5.4. Періодична повірка, обслуговування та ремонт засобів обліку проводяться відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (113/98-ВР), а також інших нормативно-правових актів, які регулюють цю сферу діяльності.

Засоби обліку, які виключені з державного реєстру в період експлуатації, можуть використовуватись до закінчення встановленого граничного строку служби, після чого здійснюється їх заміна.

5.5. Проектування, монтаж та експлуатація вузлів обліку виконуються відповідно до вимог державних будівельних норм. Приймання в експлуатацію вузла обліку та реєстрація засобів обліку здійснюються за участю представника СКГ «Сількомунгосп»..

5.6. До початку розробки технічної документації вузла обліку споживач повинен отримати від СКГ «Сількомунгосп» вихідні дані, а також рекомендації щодо типу засобів обліку.

Вихідні дані видаються за заявкою споживача в 10-денний термін.

Вибір засобів обліку здійснює споживач, виходячи з отриманих вихідних даних, одержаних від СКГ «Сількомунгосп».

5.7. Установка засобів обліку здійснюється відповідно до технічних умов, виданих СКГ «Сількомунгосп»

5.8. У разі наявності одного вводу до будівлі, що має протипожежно-господарський водопровід, влаштування обвідної лінії засобу обліку обов’язкове. На обвідній лінії монтується  засувка, яка пломбується у закритому стані СКГ «Сількомунгосп».

5.9. У разі відсутності у споживача засобу обліку або неможливості виконати ремонт існуючого, СКГ «Сількомунгосп» має право зобов’язати споживача встановити або замінити на певний тип засіб обліку у визначений ним термін, відповідно до умов договору.

5.10. Засоби обліку в місцях їх приєднання до трубопроводів повинні бути опломбовані представником СКГ «Сількомунгосп» і захищені від несанкціонованого втручання в їх роботу, яке може порушити достовірний облік кількості використаної води. Засувки на обвідних лініях повинні бути опломбовані СКГ «Сількомунгосп».

Неопломбовані засоби обліку до експлуатації не допускаються.

У приміщеннях вузла обліку забороняється розміщення стояків і випусків.

5.11. Встановлення засобів обліку повинно виконуватись після повної готовності приміщення вузла обліку та закінчення монтажу трубопроводів, арматури і промивки внутрішньобудинкової мережі.

5.12. У разі водопостачання будівельних майданчиків від централізованої мережі водопостачання та неможливості встановлення вузла обліку на постійне місце, споживач за узгодженням із СКГ «Сількомунгосп» може тимчасово встановити вузол обліку в спеціальному обладнаному  приміщенні.

5.13. Споживач забезпечує захист приміщень, де розташовані вузли обліку, від ґрунтових, талих і дощових вод та інших шкідливих впливів, утримує зазначені приміщення в належному стані; не допускає доступу сторонніх осіб і забезпечує доступ представників СКГ «Сількомунгосп» за службовими посвідченнями до засобів обліку, водопровідних пристроїв та обладнання.

5.14. Усі засоби обліку в передбачені законодавством строки підлягають періодичній повірці. Задовільні результати повірки підтверджують свідоцтвом про повірку або записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційної документації. Засоби обліку опломбовуються з нанесенням відбитка повірочного тавра в місцях, що передбачені експлуатаційною документацією. У випадку тривалості повірки понад місяць об’єм води визначається відповідно до пункту 3.3. цих Правил до дня установки повіреного засобу обліку.

5.15. Повірка, ремонт та обслуговування засобів обліку, що належать споживачам, виконуються за їх рахунок.

5.16. У разі виникнення у споживача обґрунтованих сумнівів щодо правильності показів засобу обліку він може звернутися до СКГ «Сількомунгосп» із заявою про його позачергову повірку.

5.17. У разі порушення цілісності пломб на засобах обліку, а також на їх з’єднувальних частинах, накладених представником СКГ «Сількомунгосп», виявлення фактів штучного впливу на роботу засобів обліку, СКГ «Сількомунгосп» має право вимагати від споживача проведення позачергової їх повірки до закінчення встановленого для них міжповірочного інтервалу з метою контролю правильності їх показів.

У таких випадках позачергова повірка засобів обліку виконується за рахунок споживача.

5.18. Споживач відповідає за цілісність та збереження засобів обліку, пломб і деталей пломбування, встановлених представниками територіальних органів Держспоживстандарту або метрології  та СКГ «Сількомунгосп» в місцях з’єднань засобів обліку, запірної арматури, манометра та іншого обладнання вузла обліку незалежно від місця його розташування.

Знімати засоби обліку, здійснювати будь-які заміни їх частин, втручатися в роботу або зміни положення на водомірному вузлі, де їх встановлено, знімати пломби, накладені органами Держспоживстандарту (метрології) або СКГ «Сількомунгосп», має право лише СКГ «Сількомунгосп».

У разі виявлення представниками СКГ «Сількомунгосп» вищевказаних фактів самовільних дій споживача, останній сплачує витрату води згідно з пунктами 3.3., 3.4. цих Правил.

5.19. Зняття показів засобів обліку здійснюється представником СКГ «Сількомунгосп» у присутності споживача або самим споживачем. СКГ  «Сількосунгосп» перевіряє правильність зняття споживачем показів засобів обліку води.

Якщо перевіркою будуть встановлені розбіжності між показами засобів обліку та поданими споживачем відомостями, СКГ «Сількомунгосп» проводить перерахунок кількості поданої холодної води за період від попередньої перевірки до моменту виявлення розбіжності, згідно з показниками засобів обліку. Цей перерахунок здійснюється за умови, якщо СКГ «Сількомунгосп» не було виявлено фактів штучного втручання в роботу засобів обліку, їх виходу з ладу, пошкодження пломб або позаоблікового використання води.

5.20. У разі зняття показів засобів обліку представник СКГ «Сількомунгосп» зобов’язаний перевіряти цілісність пломб на засобах обліку, гідрантах, запірній арматурі та інших водопровідних пристроях, що перебувають у віданні споживача, а також пересвідчитись у відсутності витоку води у мережі споживача та позаоблікового використання холодної води.

5.21. Розрахунки за використану воду, згідно з показами засобів обліку, здійснюються з моменту опломбування їх з’єднувальних частин до вузла обліку представником СКГ «Сількомунгосп».

5.22. Якщо вести облік води за показами засобу обліку неможливо з причин, що не залежать від споживача та зафіксовані в затвердженому порядку (зняття засобу обліку СКГ «Сількомунгосп», пошкодження скла, корозія циферблата, припинення нормальної роботи засобу обліку через несправності, що виникли в його механізмі, та не з вини споживача тощо), кількість використаної води за термін відсутності засобу обліку (але не більше 2-х місяців) визначається за середньодобовою витратою за попередні два розрахункові місяці. У разі тривалості роботи засобу обліку менше 2-х місяців кількість води визначається за середньодобовою витратою за період роботи засобу обліку, не менше 15 днів.

Після закінчення зазначеного терміну, якщо вести облік води неможливо з вини СКГ «Сількомунгосп», подальше визначення обсягів водоспоживання здійснюється за нормами споживання.

5.23. Для контролю витрат води у споживачів, які не мають засобів обліку, а також для перевірки показів встановлених засобів обліку, СКГ «Сількомунгосп» має право за власний рахунок встановлювати на вводах контрольні засоби обліку з оплатою вартості їх встановлення, опломбування та виготовлення технічних умов споживачем особисто протягом трьох місяців (не довше трьох місяців) після виконаних робіт представниками СКГ  «Сількомунгосп». В разі несплати виконаних вищевказаних робіт,  СКГ «Сількомунгосп» має право після повідомлення споживача за три дні, провести від’єднання мереж споживача від централізованої мережі

Дообладнання або монтаж вузлів обліку для встановлення контрольних засобів обліку виконується за рахунок зацікавленої сторони.

5.24. Тривалість роботи контрольних засобів обліку має бути не менше ніж 15 днів.

Якщо контрольний засіб обліку виявить неточність роботи засобів обліку, що перевіряються, останні підлягають ремонту, а розрахунок за водокористування здійснюється відповідно до показів контрольного засобу обліку, при цьому СКГ «Сількомунгосп» має право провести перерахунок споживачеві за водокористування в попередній місяць.

Витрати води споживачами, що не мають засобів обліку, визначаються за середньодобовими даними, розрахованими відповідно до показів контрольного засобу обліку до установки засобів обліку.

5.25. В окремих випадках (незначні витрати води, недоцільність встановлення засобів обліку, їх відсутність тощо) розрахунок витрат води споживачами, які не мають засобів обліку, за узгодженням із СКГ «Сількомунгосп» виконується згідно з нормами водоспоживання, затвердженими Великолепетиською селищною радою, – за кількістю календарних днів, протягом яких проводилося водопостачання цих споживачів.

5.26. Показання засобів обліку води використовуються при розрахунках за воду і каналізацію мешканців будинків та квартир із СКГ «Сількомунгосп».

5.27. Абонент повинен виконувати усі рекомендації СКГ  «Сількомунгосп», спрямовані на поліпшення якісного обліку води в його мережі. У разі відмови абонента виконати ці рекомендації його водокористування вважається безобліковим і витрата води розраховується згідно з п.3.3. та п. 3.4. цих Правил.

5.28. Типорозмір водолічильника визначається СКГ «Сількомунгосп».

5.29. На водопровідному вводі встановлюється один водолічильник. У разі відсутності засобу обліку води або неможливості виконати ремонт існуючого, абонент зобов’язаний придбати новий водолічильник у строк, визначений СКГ «Сількомунгосп».

5.30. Засіб обліку води повинен розташовуватися в зручному та легкодоступному для огляду приміщенні з надійною гідроізоляцією, освітленням, достатнім для знімання показників, температурою не нижче + 4 0С, мати пристосування для приєднання шлангу з метою промивання вводу та водомірного вузла.

5.31. За наявності у абонента насосів підвищення тиску, водолічильник встановлюється на всмоктувальному трубопроводі, тобто до насосів.

5.32. У разі відсутності в підвалі будинку приміщення для встановлення водомірного вузла за погодженням СКГ «Сількомунгосп» засіб обліку води може бути встановлений у під’їзді будинку, під підлогою в спеціальній камері, утепленій споруді або всередині будинку.  При розташуванні водолічильника в спеціальній камері, в останній заборонено проводити приєднання та встановлювати інші прилади та пристрої, не пов’язані з обліком води.

5.33. В разі влаштування водомірних вузлів у приміщеннях, що не відповідають вимогам цих Правил, Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів та інших нормативних документів, водомірні вузли повинні бути перенесені до іншого, узгодженого із СКГ «Сількомунгосп» , приміщення силами та засобами абонента у встановлені строки.

При невиконанні цих вимог СКГ «Сількомунгосп» у встановлені строки водокористування абонента вважається безобліковим і витрата води визначається згідно з п.3.3. цих Правил за час від дня встановлення строку на переобладнання водомірного вузла до дня виконання усіх робіт, пов’язаних з його перенесенням.

5.34. Абонент ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

а) тримати приміщення водомірного вузла зачиненим, не допускати у приміщення водомірного вузла сторонніх осіб і забезпечити доступ представників СКГ «Сількомунгосп» за службовими посвідченнями до засобів обліку води, водопровідних пристроїв та обладнання;

5.35. На виконання робіт щодо зняття або заміни водолічильника представник СКГ «Сількомунгосп» повинен мати наряд на роботу та службове посвідчення. У разі відсутності вказаних документів абонент не повинен давати дозволу на зняття водолічильника.

5.36. У разі пропажі або виходу з ладу водолічильника чи його з’єднань (стрілок, скла, циферблата, корпусу, зриву пломб, порушень з’єднань труб зі з’єднуючими частинами водолічильника тощо), а також псування від морозу або гарячої води абонент зобов’язаний придбати новий засіб обліку води, сплатити вартість демонтажу старого та встановлення і опломбування нового.

При цьому СКГ «Сількомунгосп» розраховує витрату води відповідно до п.3.3. та п.3.4. цих Правил за час від дня виписування останнього рахунку, але не більше як за один місяць.

5.37. У випадку, коли витрата води у абонента значно знизилася, збільшилася або витрата води у абонента не відповідає каліброві встановленого водолічильника, абонент зобов’язаний поремонтувати водомірний вузол, відповідно до вимог та умов СКëѳлькомунгосп».

Якщо в зазначений термін умови СКГ «Сількомунгосп» не виконані або абонент переобладнав водомірний вузол на свій лад (без письмового погодження з СКГ «Сількомунгосп»), водокористування вважається безобліковим з вини абонента й розрахунок за воду виконується, відповідно до п. 3.3 цих Правил, з дня виписування останнього рахунку до дня виконання вимог та умов СКГ «Сількомунгосп».

 

6. Регулювання вільних тисків

 

6.1. Самовільне влаштування водонапірних баків у будинках не допускається. Вони встановлюються лише за згодою СКГ «Сількомунгосп» , відповідно до вимог будівельних норм та за умови повного забезпечення санітарних вимог споживачем щодо їх утримання і забезпечення якості води.

 

 

7. Витоки води

 

7.1. Використання холодної води з систем централізованого водопостачання для охолодження будь-якого обладнання за прямоточною схемою забороняється. З цією метою повинні влаштовуватися системи зворотного водопостачання.

7.2. Відповідальність за матеріальні збитки (розмив, руйнування доріг, тротуарів, зелених насаджень, дитячих майчанчиків тощо), які пов’язані з розкопками для ліквідації витоку на водопровідній мережі, що не перебуває на балансі СКГ «Сількомунгосп», несе її власник або замовник на її будівництво.

7.3. Абонент зобов’язаний використовувати холодну воду тільки на ті цілі, які передбачені технічними умовами, та вживати необхідних заходів для усунення причин недотримання даних умов.

7.4. Абонент не має права збільшувати витрати води понад встановлені норми та затверджені ліміти.

7.5. За використану воду понад встановлені та затверджені ліміти плата проводиться згідно з п.3.3., п.3.4. Правил. 

7.6.  При виявлені представником СКГ «Сількомунгосп»  витоку води в мережах абонента внаслідок їх пошкодження або нераціонального водокористування, коли водолічильник на вводі відсутній або не працює з вини абонента, СКГ «Сількомунгосп» виконує розрахунок витрат води  за пропускною здатністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2 м/сек. Та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу. Розрахунок проводиться за фактичний час витоку води по день її ліквідації. Якщо час, протягом якого відбувався витік, встановити не вдається, то розрахунок здійснюється за отанній поточний місяць.Наявність витоку оформляється актом відповідно.

   Усі посилання на п. 3.3., що мають місце в цих Правилах, відносяться винятково до порядку проведення розрахунків витрат води.

   При встановленні часу, за який необхідно провести розрахунки за пропускною спроможністю труби вводу, коли до цього виписувались рахунки за попередньою оплатою або за плановими платежами, строки виписування останніх до уваги не беруться.

7.7. СКГ «Сількомунгосп»  не має права відносити на рахунок мешканців будинків вартість нераціонального використання витрат холодної води або витоків води, що мали місце з провини СКГ «Сількомунгосп», навіть якщо вони й фіксуються водолічильником, а також повну вартість води, кількість якої визначено відповідно до п. 3.3. цих Правил. Вартість витраченої води відноситься на рахунок СКГ «Сількомунгосп», а плата за воду мешканцям нараховується за середніми показаннями водолічильників, але не більше вартості води, визначеної за нормами водоспоживання, затвердженими Великолептиською селищною радою.


8. Знімання показань засобів обліку води

 

8.1. Знімання показань водолічильників представником СКГ «Сількомунгосп»  здійснюється не рідше як один раз на місяць у присутності абонента, який повинен сприяти представникові СКГ «Сількомунгосп» у цьому, а також в забезпеченні безпечного проведення робіт.

У разі необхідності знімання показань засобів обліку води можливе також в інші строки.

8.2. Знімаючи показання засобу обліку води, представник СКГ «Сількомунгосп» зобов’язаний перевіряти цілісність пломб на водолічильниках, гідрантах, запірній арматурі та інших водопровідних пристроях, що перебувають у віданні абонента, а також пересвідчитись у відсутності витоку води у мережі абонента, позаоблікового використання води.

8.3. При неможливості зняття або заміни засобів обліку води з причин несправності запірної арматури водомірного вузла, відмови абонента здійснити заміну непрацюючого водолічильника або такого, що викликає у СКГ «Сількомунгосп»  сумніви щодо правильності його показань, складається акт і облік води та розрахунки її споживання здійснюються, відповідно до п. 3.3. цих Правил, від дня виписування останнього рахунку до дня складання акту.

 

9. Облік води

 

9.1. Кількість води, використаної абонентами, визначається за показниками перевірених засобів обліку води, які мають бути опломбовані.

9.2. Якщо вести облік води за водолічильником неможливо з причин, що не залежать від абонента (зняття засобу обліку води представником СКГ «Сількомунгосп», запітніння скла, корозія циферблата, припинення нормальної роботи водолічильників через несправності, що виникли в його механізмі тощо), кількість використаної води визначається за середньодобовою витратою за попередній розрахунковий місяць. У разі тривалості роботи приладів обліку менше 1-го місяця кількість води визначається за період роботи засобу обліку води не менше як 15 днів.

9.3. В окремих випадках (сезонне водоспоживання, незначні витрати води, недоцільність установки водолічильника тощо) розрахунок витрат води абонентами, що не мають вимірувальних приладів, за узгодженням із СКГ  «Сількомунгосп», виконується згідно з нормами водоспоживання, затвердженими Великолепетиською селищною радою – за кількістю календарних днів користування водопроводом за цей період.

9.4. З метою поліпшення водопостачання населення СКГ «Сількомунгосп»  має право вимагати від абонентів установки приладів регулювання тиску та витрат води.

9.5. У випадках перебоїв у водопостачанні тривалістю понад 3 доби, не з вини абонента, розрахунок за відпущену воду, при відсутності засобу обліку води, здійснюється за час фактичної подачі води. Факт відсутності води визначається представниками СКГ «Сількомунгосп»  і абонента та має бути зафіксований актом.

9.6. Підприємства зобов’язані один раз на квартал, а абоненти-громадяни 2 рази на рік подавати СКГ «Сількомунгосп»  довідку про кількість проживаючих, орендарів та інших водокористувачів, що споживають воду з мережі абонента, зелені насадження та поливальну площу.

Абоненти, що мають приватне підсобне господарство, зобов’зані подавати СКГ «Сількомунгосп» також дані про наявність свійських тварин та птиці, кількості зелених насаджень та наявності транспортних засобів для розрахунків за воду за нормативами, затвердженими Великолепетиською селищною радою.

СКГ «Сількомунгосп»  має право періодично перевіряти дані про чисельність водокористувачів, що споживають воду з мережі абонента, водорозбірної колонки та поливальну площу.

9.7. Якщо абонент надсилає неправильні відомості про кількість та склад водоспоживачів або якщо під час перевірки контрольним засобом обліку води буде виявлено, що витрата води перевищує розрахункові дані, подані абонентом, СКГ «Сількомунгосп»  має право провести перерахунок за час від дня подання останніх даних в межах строку позову.

Якщо абонент не подасть дані в зазначений строк або подасть фіктивні відомості про витрати води, необхідні для ведення розрахунків при безобліковому користуванні, КП «Гніваньводопостач»  має право вести розрахунки, згідно з п. 3.3. цих Правил, від дня виписування останнього рахунку до дня їх одержання від абонента.

9.8. Забороняється штучно впливати на роботу засобу обліку води. Якщо такі дії мали місце, то кількість використаної води визначається, відповідно до п.3.3. цих Правил, від дня виписування останнього рахунку до дня виявлення СКГ «Сількомунгосп»  самовільних дій абонента.

9.9. Водокористування з вуличних водорозборів не за прямим призначенням є самовільним. Витрата води в таких випадках визначається, згідно з п. 3.3. цих Правил, за час самовільного користування водою.

 

10. Порядок оформлення абонентів та розрахунків за холодну воду

 

10.1. Встановлюється такий порядок відпускання холодної води :

- для підприємств, установ, організацій, громадян – шляхом укладання договору із СКГ «Сількомунгосп»,

10.2. Розрахунки за холодну воду здійснюються в терміни визначені в договорі.

10.3.Абоненти-громадяни, що почали займатися підприємництвом та іншою господарською діяльністю на території своїх домоволодінь, для якої потрібні послуги із забезпечення холодною водою, зобов’язані у місячний строк з початку діяльності з’явитися до СКГ «Сількомунгосп»  з відповідними документами (свідоцтвом про державну реєстрацію підприємця, довідкою із податкового органу, паспортом, у необхідних випадках дозволом (ліцензією) на заняття даним видом діяльності, проектною документацією тощо) для внесення змін у договірні відносини, нормативним розрахунком кількості споживаної води, погодженим у відповідних інстанціях, та отримання нового (додаткового) рахунку.

10.4.Якщо абоненти-громадяни несвоєчасно з’явилися до СКГ «Сількомунгосп» для оформлення зменшення об’єму споживаної води внаслідок зменшення кількості мешканців, відчуження автомобіля, зменшення поливної площі, площі теплиць, тварин та худоби тощо, СКГ «Сількомунгосп» уточнює та вносить зміни до рахунків лише з початку поточного кварталу. За попередній період перерахунок не проводиться.

СКГ «Сількомунгосп»  має право відносити витрати води на промивання й гідравлічне випробування внутрішньої мережі та пристроїв нових об’єктів на рахунок організації, що виконує ці роботи.

10.5. Рахунки за воду (включаючи випадки самовільного приєднання, позаоблікового використання води, зриву пломб, перевищення встановленого ліміту, пошкодження та втручання в роботи засобів обліку інших приладів та ліній тощо) складаються, згідно з п.3.3. цих Правил, на підставі тарифів, що діють. Рахунок вручається абонентові особисто під розписку або пересилається поштою рекомендованим листом із описом.

10.6. Розрахунки абонентів за воду, роботи і послуги безпосередньо з представниками СКГ «Сількомунгосп» забороняються. Працівники СКГ «Сількомунгосп», які порушили зазначений порядок розрахунків, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

11. Припинення подачі холодної води

 

11.1. СКГ «Сількомунгосп» має право тимчасово припинити або обмежити подачу води абоненту або групі абонентів без попередження у разі:

а) припинення подачі електроенергії СКГ «Сількомунгоп»;

б) необхідності збільшення подачі води до місць виникнення пожежі;

в) стихійного лиха;

г) аварій на зовнішніх мережах водопроводу , а також інженерних комунікаціях будівель та споруд;

д) пошкоджень або несправностей дворової, внутрішньобудинкової мережі, які призводять до витоку води, що перебуває на балансі абонента.

є) позаоблікового та понаднормативного використання холодної води; поливу через поливочний шланг чи іншим способом території присадибної ділянки (подвір’я, городини, грядок, квітників тощо).

11.2. При необхідності припинення подачі води, у зв’язку з проведення планового ремонту водопроводу, СКГ «Сількомунгосп»  зобов’язане повідомити абонента:

- за добу, якщо ремонт триває до 12 годин;

- за дві доби, якщо ремонт триває понад 12 годин.

11.3. СКГ «Сількомунгосп» має право, завчасно попередивши абонента, припинити йому подачу у разі:

а) незадовільного технічного стану водопровідних та каналізаційних мереж, пристроїв і споруд, які перебувають на балансі абонента, невиконання абонентом вимог СКГ «Сількомунгосп» щодо усунення порушень технічної есплуатації, виявлених СКГ «Сількомунгосп»;

б) проведення СКГ «Сількомунгосп» ремонтних робіт з обслуговування водопровідної мережі та пристроїв, до яких приєднаний абонент, а також виконання робіт з приєднання нових абонентів;

в) відмови абонента у приєднанні до водопровідної мережі.

г) невиконання абонентом умов договору;

д) несвоєчасного внесення плати за холодну воду;

е) недопуску абонентом представника КП «Гніваньводопостач» до засобу обліку води й водопровідних пристроїв, а також неподачі відомостей, потрібних для розрахунку води, що витрачається (кількість мешканців, орендарів, наявність свійський тварин, худоби тощо). При цьому подача води припиняється по закінченні тижневого строку після попередження СКГ «Сількомунгосп»;

є) самовільного приєднання до комунальної водопровідної мережі.

ж) заяви абонента про припинення користування водопроводом.

з) недопускання абонентом представника СКГ «Сількомунгосп» для накладання пломб на засоби обліку води.

и) недотримання абонентами визначеного режиму водоспоживання.

невиконання вимог щодо забезпечення якісного обліку води, що споживається;

ї) відмови водоспоживача укласти договір із СКГ «Сількомунгосп» на надання послуг водопостачання, прийняти та оплатити рахунок чи платіжний документ за витрачену воду, неусунення причин, що перешкоджають зніманню показань засобу обліку води в строк, втановлений СКГ «Сількомунгосп».

Подача води припиняється на протязі від двох до п’яти діб після офіційного попередження СКГ «Сількомунгосп».

11.4. У разі, коли СКГ «Сількомунгосп» відключило абонента від водопровідної мережі, згідно з п.11.3. цих Правил, а абонент самовільно включив подачу води, СКГ «Сількомунгосп» розраховує витрати води абонента, згідно з п.3.3. цих Правил, з дня відключення СКГ «Сількомунгосп» до дня припинення самовільного водокористування абонента.

11.5. Підприємства зобов’язані вжити заходів для забезпечення своїх потреб аварійним запасом води на період робіт щодо усунення порушень на розподільних водопровідних мережах, водопровідних вводах, під час заміни засобів обліку води.

 

12. Охорона централізованих систем водопостачання

 

12.1. СКГ «Сількомунгосп  та споживачі зобов’язані забезпечити охорону і цілісність систем централізованого водопостачання, які перебувають у них на балансі (трубопроводи, споруди, засоби обліку, люки, колодязі, гідранти тощо), не допускати їх пошкодження, затоплення й розморожування, очищати від льоду та снігу ляди колодязів, стежити за цілісністю встановлених пломб, забезпечувати відведення поверхневих вод від колодязів.

12.2. Якщо на водопровідних  спорудах вуличної мережі та домових вводах будуть виявлені пошкодження або несправності (розбиті або відсутні ляди колодязів, провалювання колодязів або ґрунту біля колодязів, надходження води в колодязі з-під землі тощо), споживач зобов’язаний негайно повідомити про це СКГ «Сількомунгосп», вживши заходів для огороджування місць пошкоджень до приїзду аварійної бригади.

12.3. Не дозволяється складання матеріалів і предметів, накопичування сміття ближче ніж за     5 м від осі водопровідних мереж і пристроїв та в межах охоронних санітарних зон; самовільне спорудження над водопровідними  мережами та пристроями будь-яких будівель та предметів благоустрою; здійснювати роботи на мережах централізованого водопостачання, відкривати ляди колодязів, спускатися в них, регулювати засувки без присутності представників СКГ «Сількомунгосп».

12.4. Якщо абоненти або працівники СКГ «Сількомунгосп»  виявили осіб, що здійснюють роботи на водопровідних мережах та спорудах, розукомплектовують пристрої, обладнання та арматуру без нарядів та службових посвідчень СКГ «Сількомунгосп», вони повинні звернутись до правоохоронних органів.

12.5. Юридичні особи і громадяни, винні у руйнуванні або розкраданні комунального водопроводу, притягуються до відповідальності, згідно з чинним законодавством.

12.6 У разі втрат води при аваріях на спорудах комунального водопроводу, що перебуває на балансі СКГ «Сількомунгосп», матеріальні збитки відносяться на рахунок СКГ «Сількомунгосп».

 

 

 

 

 

 

Додаток  до Правил

Нормативи питного водопостачання та норми водоспоживання

на території Великолепетиської селищної ради

 

№ з/п

Види благоустрою житлового фонду

Норматив питного

водопостачання,

л/добу на особу

Норми водоспоживання ,

л/добу на особу

1. Житлові будинки

Багатоквартирні житлові будинки

1

з водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням

120

120

2

водопроводом і каналізацією, з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі

150

150

3

з водопроводом і каналізацією, з ваннами та газовими водопідігрі-вачами

200

200

4

з водопроводом і каналізацією, з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і

багатоточковим водорозбором

250

250

5

з водопроводом і каналізацією, з сидячими ваннами, душами та газовими водопідігрівачами

150

150

6

з водопроводом і каналізацією, з ваннами та електробойлером

210

210

Приватні житлові будинки

7

з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів

50

50

8

з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), без ванн і без газопостачання

100

100

9

з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), без ванн з газопостачанням

120

120

10

з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі

150

150

11

з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та газовими водопідігрівачами

200

200

12

з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором

250

250

13

з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з електробойлером

210

210

14

з водопроводом і каналізацією, без ванн і без газопостачання

100

100

15

з водопроводом і каналізацією, без ванн з газопостачанням

120

120

16

з водопроводом і каналізацією, з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі

150

150

17

з водопроводом і каналізацією , з ваннами та газовими водопідігрівачами

200

200

18

з водопроводом і каналізацією, з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і

багатоточковим водорозбором

250

250

19

з водопроводом і каналізацією , з

електробойлером

210

210

2. Гуртожитки

20

із загальними душовими без ЦГВ

60

60

21

із загальними кухнями та блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку без ЦГВ

150

150

 

Нормативи питного водопостачання та норми водоспоживання

на території Великолепетиської селищної ради

 

№ з/п

Об'єкти водопостачання

Одиниці виміру

Норматив

водопостачання, л/добу

1

2

3

4

3.

 Готелі

3.1

- з загальними ваннами та душовими

1 мешканець

120

3.2

- з душами в усіх окремих номерах

230

4

Лікарні, санаторії загального типу та будинки відпочинку (з загальними ваннами та душовими)

1 ліжко

250

5

Санаторії та будинки відпочинку з ваннами при усіх жилих кімнатах

1 ліжко

350

6

Поліклініки та амбулаторії

1 відвідувач

15

7

Пральні:

 

 

7.1

- механізовані

1 кг білизни (сухої)

75

7.2

- при ручному пранні

1 кг білизни (сухої)

40

8

Аптеки:

 

 

8.1

- з лабораторіями по приготуванню ліків

1 робоче місце

310

8.2

- без приготування ліків

1 робоче місце

12

9

Адміністративні будівлі

1 працюючий

15

10

Навчальні заклади та загальноосвітні школи з душовими при гімнастичних залах

1 учень та

1 викладач за зміну

20

11

Школи-інтернати

1 місце

200

12

Дитячі ясла-садки :

 

 

12.1

- з денним перебуванням дітей

1 дитина

75

12.2

- з цілодобовим перебуванням дітей

1 дитина

100

13

Продовольчі магазини

1 робоче місце

400

14

Перукарні

1 робоче місце

120

15

Кінотеатри

1 місце

4

16

Клуби

1 місце

10

17

Театри, будинки культури:

 

 

17.1

- для глядачів

1 місце

10

17.2

- для артистів

1 місце

40

18

Стадіони, спортзали з душовими:

- для спортсменів (з врахуванням прийняття

душу)

1 людина

100

19

Лазні:

 

 

19.1

- миття у мильній з тазами на лавках з обмиванням в душі

1 відвідувач

180

19.2

- душова кабіна

1 відвідувач

440

19.3

- ванна кабіна

 

540

20

Обслуговуючий персонал громадських будівель

1 людина/ за зміну

25

21

Душові у побутових приміщеннях

промислових підприємств, клубах,

будинках культури та театрах

1 душова сітка/за

зміну

500

22

Миття автотранспорту:

 

 

22.1

а) при наявності немеханізованої мийки в гаражах:

- вантажних автомашин, автобусів

1 машина

 

 

1500

22.2

- легкових автомашин

1 машина

1000

22.3

б) вручну з шлангів, незалежно від місця стоянки:

- автобусів

1 машина

 

 

500

22.4

- вантажних автомашин

1 машина

500

22.5

- легкових автомашин

1 машина

300

22.6

- мотоциклів

1 машина

50

23

Водокористування з водозабірних колонок дворових

1 мешканець

50

24

Фонтани зі зворотною системою

водопостачання

на 1 % об'єму

100

25

Фонтани при прямому скиданні до

каналізації

Згідно з пропускною здатністю трубопроводу, що підводить воду, при швидкості останньої в ньому 2 м/сек.

26

Фонтанчики з питною водою

1 фонтанчик

72 л/год.

27

Заморожування ковзанок:

 

 

27.1

- перше заливання

м2

50

27.2

- кожне наступне заливання

м2

10

28

Кран-умивальник загального користування

1 кран

30 л/год.

29

Унітаз зі змивним бачком загального користування

1 унітаз

83 л/год.

30

Мийка для посуду на підприємствах загального харчування

1 мийка

500

31

Стаканомийки (автомати газованої води, пива тощо, лотки по продажу напоїв, бочки пива, квасу та інше)

1 стаканомийка

50 л/год.

 

Примітки:

1. Норми водоспоживання використовуються для визначення потрібної кількості питної води на заплановану кількість виробничої продукції, контролю об'ємів використання води, взаємних розрахунків між виконавцем/виробником послуги і споживачем за надані послуги водопостачання та водовідведення при відсутності лічильників.

2. Норма водоспоживання встановлена для основного споживача і включає усі додаткові витрати (обслуговування персоналом, відвідувачами на прибирання приміщень та інше).

3. Норми водоспоживання на одне ліжко у лікарнях, санаторіях, будинках відпочинку та на одне місце у школах інтернатах і дитячих садках приведені з урахуваннях витрат у їдальнях та пральнях.

4. Норма водоспоживання на одного працівника в адміністративному будинку включає витрати води на відвідувача.

5. Споживання води у їдальнях, що розташовані у будинках загального призначення, готелях, пансіонатах та учбових закладах необхідно враховувати додатково.

6. У разі зміни ступеню благоустрою жилих будинків, кількості мешканців, розміру поливної площі, а також у інших випадках зміни кількості споживаної води, споживачі зобов'язані у місячний термін з моменту виникнення змін повідомити про це водопостачальне підприємство і надати підтверджуючі документи.

 

Норми відпуску води

на ведення особистого підсобного господарства

 

№ з/п

Призначення

Одиниці виміру

Норма

відпуску

води

 

Утримання худоби

1

- корова

літрів/на добу

на 1 голову

80

2

- молодняк великої рогатої худоби

літрів/на добу

на 1 голову

30

3

- кінь

літрів/на добу

на 1 голову

80

4

- свиня доросла

літрів/на добу

на 1 голову

25

5

- порося до 4-х місяців

літрів/на добу

на 1 голову

15

 

Поливання садів, присадибних ділянок, зелених насаджень тощо:

1

- поливання покриття з трави

л/м2 на добу

3

2

- овочевих культур та плодових дерев на присадибних ділянках

л/м2 на добу

6

3

- зелених насаджень, газонів і квітників

л/м2 на добу

5

4

- на поливання футбольного поля

л/м2 на добу

0.5

5

- решти спортивних споруд

л/м2 на добу

1,5

6

- удосконалених покриттів, тротуарів, майданів

л/м2 на добу

0,5

7

- заводських проїздів

л/м2 на добу

0,5

8

на поливання посадок у парниках та теплицях

л/м2 на добу

15

 

 

Планова кількість днів поливання посадок у відкритому ґрунті за рік з урахуванням кліматичних умов для Херсонської області становить 162 дня на рік. Період застосування норми з квітня по вересень.

 

 

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

на водопостачання об’єкта

1.Адреса об’єкта :________________________________________________________________

2. Назва об’єкта : ________________________________________________________________________________

3.Замовник______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва, адреса, прізвище керівника,телефон)

11.  Проектна організація ________________________________________________________________________________

                              (назва, адреса, прізвище керівника,телефон)

5. Кошторисна вартість ________________________________________________________________________________

6. Строки будівництва ________________________________________________________________________________

7. Черговість здачі в експлуатацію ________________________________________________________________________________

Фактичне водоспоживання діючого об’єкта, всього  _________________________м3

_________________________л/с

         в тому числі:

8.1. з централізованого водопроводу, всього:______________________________________м3/д

         в тому числі:

-  на господарчо-побутові потреби:__________________________________м3

-  на виробничі потреби:__________________________________________ м3

-  на полив: _____________________________________________________ м3

8.2. з інших джерел, всього:________________________________________м3

         в тому числі:

-  на господарчо-побутові потреби:__________________________________ м3

-  на виробничі потреби:          _________________________________________ м3

-  на полив    ___________________________________________________ м3

8.3. На пожежогасіння:

-  внутрішнє______________ _____________________________________ л/с

-  зовнішнє_____________________________________________________л/с

-  автоматичне _______________________________________________ л/с

(з яких джерел, характеристика споруд, виділити потреби з централізованого водопроводу)

8.4. Потужність зворотних чи повторних систем ____________ м3/д______________

10.Водоспоживання об’єкта після будівництва (реконструкції)

всього  _____________________м3/д, ____________________л/с

         в тому числі:

10.1.  з міського водопроводу, всього               _______________________ м3

         в тому числі:

-  на господарчо-побутові потреби______________________________ м3

-  на виробничі потреби__________________________________________ м3

-  на полив____________________________________________________ м3

10.2. з інших джерел, всього _________________________________________ м3

        в тому числі:

-  на господарчо-побутові потреби__________________________________ м3

-  на виробничі потреби___________________________________________ м3

-  на полив_____________________________________________________ м3

10.3. На пожежогасіння:

- внутрішнє ________________________л/сек.,

- зовнішнє_______________ л/с

- автоматичне ___________________л/с

( з яких джерел, характеристика споруд, виділити потреби з централізованого водопроводу)

- схема розміщення об’єкта в М 1:2000 з прив’язками до вулиць міста,

 

М.П.            Замовник ___________________________

 

М.П.            Проектна організація (за наявності)_________________

 

 

Додаток до рішення

Порядок

Відключення споживачів (абонентів) від мережі водопостачання  СКГ «Сількомунгосп»

 

     Споживач може бути відключеним від мережі водопостачання в наступних випадках:

1. За власним бажанням Споживача (Абонента)

     Для цього абонент подає заяву до СКГ «Сількомунгосп», в якій вказує причини відключення від мережі водопостачання, дату проведення робіт по відключенню від мережі, та вказує альтернативні джерела водопостачання. Від`єднання  від мереж виконує сам споживач за допомогою ліцензованої спеціальної організації в присутності представника СКГ «Сількомунгосп» який оформляє акт про відключення, або від`єднання виконує СКГ «Сількомунгосп» за заявою споживача та за його кошти.

      Від`єднання  водопровідного вводу здійснюється безпосередньо на місці врізки  в центральній мережі водопостачання чи транзитні лінії, якщо через них отримуються послуги.

На час відключення Споживач зобов`язаний розрахуватися з боргами.

При виконанні всього вище наведеного, споживач знімається СКГ «Сількомунгосп» з абонентського обліку.

 2. В разі виявлення незаконних підключень до централізованої  мережі водопостачання  без реєстрації в абонентному відділі СКГ «Сількомунгосп»

     При виявлені таких підключень проводиться розслідування з виявленням осіб порушників та складається адміністративний протокол за ст.103-3 КУПАП, водопровідні вводи  порушника від`єднаються безпосередньо від центральної мережі.

3. При виявленні аварійного витоку на мережі Споживача (Абонента).

     Відключення проводиться в разі встановлення зношеності трубопроводу, якщо він не підлягає ремонту і потребує заміни. При визначенні аварійного стану водопровідного вводу складається акт, де вказуються причини відключення. Акт складається в двох примірниках, один з яких вручається Споживачу, у власності яких перебуває водопровідний ввід. Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, то про це робиться в акті запис. Такий акт є дійсним для застосування на відключення Споживача від мережі водопостачання. Для відновлення подачі води  Споживач безкоштовно отримує у СКГ «Сількомунгосп» технічні умови на заміну водопровідного вводу, в установленому порядку, оформляє ордер на виконання земляних робіт для заміни аварійного трубопроводу. Роботи по заміні мереж може виконувати ліцензована спеціальна організація або СКГ «Сількомунгосп»  за заявою споживача та за його кошти.

4. При наявності боргів.

Боргом, при якому Споживач (Абонент) може бути відключений від мереж водопостачання, вважається сума за несплачені Споживачем рахунки за два і більше місяці користування послугами водопостачання; припинення щомісячної сплати реструктуризованої заборгованості. Якщо абонент, після отримання попередження про заборгованість, на протязі 10-ти днів не погасив вказану суму заборгованості, то йому буде припинено надавання послуг шляхом відключення від централізованої мережі водопостачання . Після повної сплати боргу та затрат на від`єднання та під`єднання до центральної мережі, Споживачу відновлюється надавання послуг. Всі дії зі сторони СКГ «Сількомунгосп» оформляються актами:

1)акт на відключення від послуг;

2)акт про умови водокористування в період відключення;

3)акт на відновлення послуг.

За час, коли Споживач був від`єднаний від центральних мереж, нарахування проводиться згідно з актом про умови водокористування в період відключення. Спірні моменти вирішуються в судовому порядку.

5.При відмові абонента заключити договір на послуги водопостачання

Відключення проводиться шляхом від`єднання мереж Споживача від центральної мережі водопостачання при наявності акту про відмову від заключення договору, підписаний двома представниками СКГ «Сількомунгосп». Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, то про це робиться в акті запис. Такий акт є дійсним для застосування при виконанні розрахунків, та на відключення Споживача від мережі водопостачання.

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК

Додаток

до Порядку

відключення споживачів (абонентів) від мережі водопостачання

СКГ «Сількомунгосп»


Ф\Б

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

про несплату за надані комунальні послуги

 

№_____від____,___________20___року

 

 

Абоненту  __________ , який (-а) мешкає за адресою: смт Велика Лепетиха вулиця_______________ № буд.______

 

 

     Між Вами та СКГ «Сількомунгосп» було заключено договір №____від___,________20___року   про надання комунальних послуг. Відповідно до п.5.2 п.п.б Споживач зобов’язується своєчасно та у встановлений договором термін сплачувати за надані послуги. Однак, Ви не виконали своїх зобов’язань за договором і сума боргу за Вами на __________ р. становить:

   -  водопостачання -_________грн._____коп.;

  

  Уразі несплати боргу протягом 10 календарних днів з дня отримання даного попередження СКГ «Сількомунгосп» буде припинено надавання послуг шляхом відключення від централізованої мережі водопостачання  в місці врізки в мережу та подальшим   зверненям до суду.

 

 

 

Додаток  1

                                               до Порядку відключення споживачів (абонентів) від мережі

водопостачання  СКГ «Сількомунгосп»

       

                                                

                                                            

                                                 Ф\Б

АКТ   N _____

(ВІДКЛЮЧЕННЯ від мережі водопостачання)

 

  від "___" ____________ 201_р.    

 

Цей акт складений представниками Постачальника:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, що виконала огляд) 

в присутності (без присутності) Споживача : (П.І.П.)_______________________________________________________________паспорт серія ____ №_____________ ,виданий______________________________ _________________ «_____» _________р., ід.код ____________________________, що проживає за адресою: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Здійснено відключення від центральної мережі водопостачання в місці__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

 

В зв’язку з __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Цей АКТ складено в двох примірниках , перший залишаеться в СКГ «Сількомунгосп», другий переданий Споживачу . 

Представник Постачальника  :                   _______________                     ___________________

                                                                                             (підпис)                          (прізвище)                               

                                                                     

                                                                       _______________                     ___________________

                                                                                              (підпис)                         (прізвище)                                                     

 

 Споживач представник Споживача  :       _______________                     ___________________

                                                                                              (підпис)                                                                               (прізвище)

Зауваження Споживача : __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Записано правильно :                                _______________                     ___________________

                                                                                              (підпис)                                                                               (прізвище)

 

 

Примітка.У разі відмови представника Споживача від підпису у рядку "Представник Споживача" ставиться позначка "відмовився". Акт про порушення "Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України", що затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №190 від 27.06.2008 р., вважається дійсним також у випадку відмови споживача його підписати, якщо акт на місці складання підписання не менше 3-х уповноважених представників Постачальника.

 

 

 

 

 

Додаток  2

                  до Порядку відключення споживачів (абонентів) від мережі водопостачання

 СКГ «Сількомунгосп»

 

 

 


Ф\Б

АКТ   N _____

(ПІДКЛЮЧЕННЯ до мережі водопостачання, водовідведення)

 

  від "___" ____________ 201_р.    

 

Цей акт складений представниками Постачальника:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, що виконала огляд) 

в присутності (без присутності) Споживача : (П.І.П.)_______________________________________________________________паспорт серія ____ №_____________ ,виданий______________________________ _________________ «_____» _________р., ід.код ____________________________, що проживає за адресою: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Здійснено підключення від центральної мережі водопостачання в місці__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

 

Оплата за підключення та відключення здійснена та представниками СКГ «Сількомунгосп» перевірена.

 

 

  Даний АКТ складено в двох примірниках , перший залишаеться в СКГ «Сількомунгосп», другий переданий Споживачу . 

Представник Постачальника  :                  _______________                     ___________________

                                                                                              (підпис)                        (прізвище)                                                      

 

                                                                       _______________                     ___________________

                                                                                              (підпис)                         (прізвище)                                                     

 Споживач представник Споживача  :       _______________                     ___________________

                                                                                              (підпис)                         (прізвище)                                                        

Зауваження Споживача : __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Записано правильно : :                                _______________                     ___________________

                                                                                              (підпис)                          (прізвище)                                                    

Примітка.У разі відмови представника Споживача від підпису у рядку "Представник Споживача" ставиться позначка "відмовився". Акт про порушення "Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України", що затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №190 від 27.06.2008 р., вважається дійсним також у випадку відмови споживача його підписати, якщо акт на місці складання підписання не менше 3-х уповноважених представників Постачальника.

 

Аналіз регуляторного акту рішення  «Про затвердження Правил користування системою централізованого водопостачання

 

1. Визначення проблеми:

Запровадження проекту рішення викликано необхідністю удосконалення правового регулювання відносин, які виникають у сфері користування системами комунального водопостачання, а саме прав та обов’язків виробника  води та споживачів (зокрема населення) щодо підключення об’єктів споживачів до систем комунального водопроводу, обліку та контролю за водопостачанням, зняття показань засобів обліку, припинення подачі води, ремонту, експлуатації та підготовки водопроводів до роботи взимку і таке інше.

Зокрема, на цей час відсутній нормативно-правовий акт, який би визначав порядок користування населенням системами комунального водопостачання .

Вирішення зазначеного питання важливе для всіх споживачів (населення та інших споживачів), органів влади, оскільки деталізує багато питань не висвітлених у діючих нормативно-правових актах у сфері користування системами комунального водопостачання .

2. Визначення цілей державного регулювання:

Основною ціллю даного регуляторного акта є створення системного правового регулювання у сфері централізованого водопостачання - одній з найважливіших для суспільства сфер, вдосконалення взаємовідносин між виробником води та споживачами під час надання послуг з водопостачання.

 

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Проект регуляторного акта передбачає комплексне розв'язання проблем, які виникають у сфері користування системами комунального водопостачання та досягнення визначених цілей з урахуванням вимог Конституції України, законів, підзаконних нормативно-правових актів, які є базовими у сфері централізованого водопостачання.

Основним способом досягнення цілей є прийняття Правил користування системами централізованого водопостачання у смт Велика Лепетиха, що дасть змогу:

- забезпечити прозорість регуляторного акту;

- встановити для всіх категорій споживачів відповідальність та міри впливу за порушення Правил користування системами централізованого водопостачання у смт Велика Лепетиха.

 

4. Опис механізмів та заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми.

Проектом рішення пропонується затвердити Правила користування системамою централізованого водопостачання в смт Велика Лепетиха, які регулюватимуть відносини між виробником питної води та споживачами при користуванні останніми системамою комунального водопостачання.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей.

Даний регуляторний акт надасть можливість створити нормативно-правові засади для регулювання відносин між виробником  води та споживачами, що виникають у сфері користування системами комунального водопостачання.

 

6.Визначення очікуваних результатів – метод аналізу вигод та витрат.

Прийняття запропонованого проекту Правил користування системою централізованого водопостачання в смт Велика Лепетиха матиме позитивні наслідки щодо удосконалення відносин між виробником  води та споживачами послуг з водопостачання.

Об’єкт впливу Витрати Вигоди

Орган місцевого самоврядування Прийняття регуляторного акта не передбачає додаткових витрат з місцевого бюджету Вдосконалення законодавства у сфері відносин між виробником  води та споживачами послуг з водопостачання.

Споживачі Додаткових витрат не зазнають. Спрощення та зрозумілість процедури приєднання до мережі централізованого водопостачання, обліку та розрахунків за надані послуги.

 Чітке визначення договірних відносин, приєднання до мереж централізо-ваного водопостачання, проведення обліку та розрахунків із споживачами за надані послуги, припинення подачі води.

7. Обгрунтування строку чинності регуляторного акту.

Строк чинності – до відміни в установленому порядку.

 

8. Визначення показників ефективності регуляторного акту.

Показником результативності регуляторного акту є урегульовані взаємо-відносини між виробником питної води та споживачами під час надання послуг з водопостачання, в тому числі і порядок розрахунків за послуги:

- збільшення кількості абонентів послуг централізованого водопостачання;

- змешення кількості скарг споживачів послуг на якість роботи Виробника послуг.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких відстежуватиметься

результативність регуляторного акту.

Базове відстеження буде здійснюватися на основі показників, визначених під час проведення аналізу регуляторного впливу до дня набрання ним чинності шляхом опитування, проведення аналізу інформацій та статистичних даних.

 

Експертний висновок

відповідальної комісії –  постійної  депутатської  комісії Великолепетиської селищної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта – рішення сесії Великолепетиської селищної ради  «Про затвердження  правил користування системамою централізованого водопостачання смт Велика Лепетиха»

 

 

    Відповідальна комісія – постійна депутатська комісія з гуманітарної діяльності та комунальної власності (надалі постійна комісія), керуючись статтями 4,8,34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення Великолепетиської селищної ради  «Про затвердження правил користування системою водопостачання» та встановила наступне.

    Розробником регуляторного акта є Великолепетиська селищна рада. Проект рішення розроблено на підставі Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про житлово-комунальні послуги»

. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу з

 

- визначення та проведення аналізу проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінки важливості цієї проблеми;

- визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;

- визначення цілі державного регулювання;

- визначення   та   оцінка   усіх   прийнятних   альтернативних   способів   досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

- аргументування переваг обраного способу досягнення встановлених цілей;

- оцінки можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів,    якими    розпоряджаються     органи    державної    влади,    органи    місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;

- оцінки ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта,

- обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта;

- визначення показників результативності регуляторного акта;

- визначення    заходів,    за    допомогою    яких    буде    здійснюватися    відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

       Розробником регуляторного акта були враховані вимоги відповідних законодавчих актів з цього приводу Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

      Розробником регуляторного акту були враховані інтереси населення смт Велика Лепетиха та запропоновано затвердити їх на сесії Великолепетиської селищної ради.

      Цей регуляторний акт певним чином впливає на інтереси  суб’єктів господарювання, громадян, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що знаходяться на території Великолепетиської селищної ради.

   Очікувані результати прийняття запропонованого проекту можуть бути  визначені через такі вигоди та витрати:

 

Група впливу      

 

Вигоди

Витрати

 

Орган місцевого самоврядування

- виконання вимог  законодавства України з надання послуг з централізованого водопостачання

 

 

- забезпечення  безперебійного водопостачання населення.

- немає.

Територіальна громада міста

- отримання            послуг    з централізованого водопостачання

 

- витрати на оплату

 послуг СКГ «Сількомунгосп»

Юридичні особи, які задіяні в наданні послуг з централізованого водопостачання в смт Велика Лепетиха

 

- Отримання прибутку від

 господарської діяльності.

- витрати на надання послуг.

 

Аналіз регуляторного акта розроблено на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 Узагальнений висновок

   Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійна комісія селищної ради вважає, що проект регуляторного акта - рішення Великолепетиської селищної ради  «Про затвердження Правил на послуги з централізованого водопостачання » , аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 Голова постійної  депутатської  комісії

 з гуманітарних питань та комунальної власності.