Надіслав: Селищна рада , дата: Птн, 17/05/2019 - 11:18

  АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до  рішення Великолепетиської селищної ради «Про встановлення місцевих податків на території смт Велика Лепетиха  на 2020 рік»

  I. Визначення проблеми

 

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

 • наповнення доходної частини селищного бюджету в результаті встановлення законним чином ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ставки транспортного податку, єдиного податку та ставок плати на землю на території смт Велика Лепетиха ;
 • забезпечення дотримання вимог Кодексу щодо місцевих податків і зборів (ст.12 Кодексу щодо повноважень місцевих рад до початку наступного бюджетного періоду встановити місцеві податки і збори, змінити розмір їх ставок);

Важливість проблеми:

Забезпечення стабільного економічного та соціального розвитку селища здійснюється шляхом реалізації селищних  програм в галузях житлово- комунального господарства, транспорту, соціального захисту населення, культури і потребує відповідного фінансового забезпечення, виконання яких залежить від наповнення місцевого бюджету.

Встановлення обгрунтованих ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю дозволить суттєво зміцнити ресурсну базу селищного бюджету, оскільки одним з податків, що займають найбільшу питому вагу в загальних надходженнях до селищного бюджету, є саме податок на майно (у 2016 році – 9212000,6 грн., у 2017 році – 15307000,1 грн., у 2018 році – 18252000,6 грн ).              

Пропонується на 2020 рік встановити ставки податку на майно, а саме:

Встановити ставки податку на нерухоме майно для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в таких розмірах:     

- для фізичних осіб: 0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 60 кв. м., для житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 120 кв.м., для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та/або житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), загальна площа яких перевищує 180 кв. м. 

 - для юридичних осіб: 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Встановити ставки податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в таких розмірах:

 - для фізичних осіб: 0,5  % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

 - для юридичних осіб: 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

  Плату за землю планується встановити у відсотках до нормативної грошової оцінки земель в межах населеного пункту, за межами населеного пункту у відсотках від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Херсонській області  в межах ставок передбачених Податковим кодексом України.  

Фінансовий ресурс селищного бюджету на 2020 рік сформовано на основі норм чинних Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів. Ключовим напрямом бюджетної політики при формуванні показників видаткової частини селищного бюджету є раціональне використання фінансових ресурсів шляхом концентрації коштів на виконання пріоритетних програм і заходів, які забезпечуватимуть життєдіяльність громади. Враховуючи, що податок на майно у повному обсязі зараховуються до місцевого бюджету, його встановлення є додатковим джерелом наповнення селищного бюджету.

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення про встановлення  єдиного податку  на 2020 рік, податки будуть справлятимуться по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми селища, а саме:

-   реконструкцію вуличного освітлення

 селища (650  тис. грн.);

- утримання чотирьох селищних дошкільних навчальних закладів та селищного будинку культури(енергоносії, харчування тощо)-9140000 грн ;

- дообладнання дитячих майданчиків та зон відпочинку;

- придбання 50 контейнерів для твердих побутових відходів та 20- для роздільного збирання сміття.

- та інші заходи.

Аналіз втрат до селищного бюджету

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2020 р.

У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2020 р.

Відхилення, тис.грн.

(втрати до бюджету)

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

Ставка, %

(мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

0,5-1

 

 

870,0

 

0

 

 

832,0

 

48,0

 

2

Плата за землю

(ставка земельного податку)

0,1-0,5

5200,ооо

0,8

4420,0

758,0

 

РАЗОМ

(втрати до бюджету)

Х

Х

Х

Х

806

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури селища.

         Враховуючи, вищевикладене, Великолепетиською селищною  радою розробляється проект рішення „Про встановлення місцевих податків на  території смт. Велика Лепетиха  на 2020 рік» та оприлюднюється на інформаційному сайті селищної ради

 

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі  малого підприємництва

+

 

 

 

 

 

 Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією селищної  ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо селищна рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- встановлення доцільних і обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможністі громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб селищного бюджету;

- встановлення пільг щодо сплати податку на майно;

- забезпечення додаткових надходжень до селищного бюджету.

 • виконання програм соціального та економічного розвитку селища, вирішення проблем його громади;
 • забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу щодо місцевих податків і зборів.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Неприйняття запропонованого регуляторного акта (збереження існуючого механізму регулювання)

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення у запропонованому вигляді

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок податку на майно на 2020 рік

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

- надходження додаткових коштів до селищного бюджету;
- спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток селища.

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.

Альтернатива 3

Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету.
Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток селища.

Витрати, пов'язані з підготовкою регулторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Відсутні

Альтернатива 2

Сплата податків і за обгрунтованими ставками
Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян

Сплата податків за встановленими ставками

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем селища за рахунок значного зростання дохідної частини селищного бюджету

Надмірне податкове навантаження.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Альтернатива 1

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

5

203

0

209

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

100,0%

100,0%

100,0%

0%

100,0%

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків  за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Відсутні

Альтернатива 2

Сплата податків  за обгрунтованими ставками.
Запровадження корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва.

Сплата податків встановленими ставками.
Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку4 до цього АРВ

Альтернатива 3

Відсутні

Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

У разі неприйняття регуляторногот акта, податок на майно  справлятиметься  по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету.
Вказана альтернатива є неприйнятною.

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення податку на майно на 2019 рік будуть досягнуті майже у повній мірі.
До селищного бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів селищної ради і платників податку на майно.

Альтернатива 3

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.
Надмірне подакове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету.
Балансу інтересів досягнути неможливо.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава:

- надходження додаткових коштів до селищного бюджету;
- спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток селища.

Громадяни:

Сплата податків і зборів за обгрунтованими ставками
Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян

Суб’єкти господарювання:

Сплата податків і зборів за обгрунтованими ставками.
Запровадження корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва.

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.

Громадяни:

Сплата податків за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання:

Витрати: Сплата податків встановленими ставками.
Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку 4 до цього АРВ

Сумарні витрати, тис. грн: 3536,4

Наповнення селищного бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Держава:

Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету.
Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток селища.

Громадяни:

Вирішення більшої кількості соціальних проблем селища за рахунок значного зростання дохідної частини селищного бюджету

Суб’єкти господарювання:

Відсутні

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регулторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ

Громадяни:

Надмірне податкове навантаження.

Суб’єкти господарювання:

Витрати: Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради.

Сумарні витрати, тис. грн: 6864,3

Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Суб’єкти господарювання:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Витрати:

Сумарні витрати, тис. грн: 1694,0

Зменшення надходжень до селищного  бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення податку на майно на 2019 рік будуть досягнуті майже у повній мірі.
До селищного бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати данного податку, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів селищної ради і платників податків.

 Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.
Надмірне подакове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету.
Балансу інтересів досягнути неможливо.

збільшення цін підприємцями через збільшення розміру   податку Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету.
Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Великолепетиської селищної ради.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Великолепетиської селищної ради, аналітичних показників  Великолепетиського відділення  ГУ ДФС у Херсонській області, інформації бухгалтерії Великолепетиської селищної ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків  на 2020 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проекту рішення Великолепетиської селищної ради "Про встановлення місцевих податків  на території смт. Велика Лепетиха на 2020 рік» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії селищної ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів мікропідприємств разом у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо селищна рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

             - забезпечення відповідних надходжень до селищного бюджету від сплати місцевих податків .

Подпись:       - забезпечення відповідних надходжень до селищного бюджету від сплати місцевих податків .  Основними показниками результативності акта є:

 

< >створення фінансових можливостей місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується.

Назва показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

Розмір надходжень до місцевого бюджету,

 у тому числі :

 

Розмір надходжень до місцевого бюджету від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 Розмір надходжень до місцевого бюджету від плати за землю

Транспортний податок

грн.

18252.6

 

832.1

 

 

4420.0

100.0

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

од.

5627

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

грн.

5474.1

4

Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

год.

2

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

50 %

Відповідно до ч. 5 ст. 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації відповідних рад.

Таким чином, рівень поінформованості суб'єктів господарювання, фізичних осіб з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з ним. Таким друкованим джерелом інформації є районна газета «Таврійські вісті» (у 2019 році тираж складав 1900 екземплярів). Також, відповідна інформація буде розміщена на офіційному сайті селищної ради

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Великолепетиської селищної  ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники Великолепетиського відділення  ГУ ДФС у Херсонській області;

- інформація бухгалтерії Великолепетиської селищної ради.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

Додаток 4

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 березня 2017 р. по 01 квітня 2017 р.

     дата

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

21.03

Робоча нарада по обговоренню стратегічного плану громади

 

 7

Надано

пропозицї щодо вдосконалення 

проекту акта

27.03

Проект рішення з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті селищної ради з метою ознайомлення всіх субєктів   господарювання та отримання зауважень та пропозицій
 

Користувачі мережі інтернет

Публічне представлення для обговоренння та узгодження розмірів ставок податку на майно на 2020 рік

29.03  

Проведення засідання постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів  за участю голови та членів ради підприємців

3

Обговорено та узгоджено розміри ставок податку на майно 2020 рік

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів мікро підприємництва, на яких поширюється регулювання: 209 (одиниць), питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків)

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за

п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури:

плата за землю

податок на нерухоме майно

транспортний податок

 

806034,00

110220,0

0

X

0

6

Разом, гривень

0

X

0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць:

плата за землю

податок на нерухоме майно

транспортний податок

 

 

71

44

0

8

Сумарно, гривень

906034,5

 

X

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2018 році становить 3723 грн. та у погодинному розмірі 22,41 грн. (Закон України «Про Державний бюджет України на 2018рік»)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год*22,41грн= 22,41

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання:

Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

 

1 год*22,41грн= 22,41

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

X

X

X

 

не передбачено

0

X

0

14

Разом, гривень

44,82

X

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

115

16

Сумарно, гривень

5154,30

X

0

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

         Бюджетні витрати не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

906034,5

 

 

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

5154,30

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

806034,5

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

806034,5

0

 

 

 

5.Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

        На основі аналізу статистичних даних, що наданні бухгалтерією Великолепетиської селищної ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

 

Процедура, що потребує корегування 

Корегуючий механізм

Х

Х

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

806034,5

 

 

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

0

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

0

0

Відповідно до податкового законодавства до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок по місцевих податках і зборах у межах, встановлених Кодексу.

            Таким чином, прийняття ставок податку на майно, відмінного від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю у розмірах запропонованих у проекті рішення «Про встановлення ставок податку на майно на території смт. Велика Лепетиха на 2020 рік» є законним повноваженням Великолепетиської селищної ради.