Надіслав: Селищна рада , дата: Пон, 26/11/2018 - 09:30

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КЗ
Великолепетиського селищного будинку культури

Виконавчий комітет Великолепетиської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора КЗ «Великолепетиський селищний  будинок культури « (місце знаходження закладу: вул. Островського, 13 «б»,смт Велика Лепетиха  Великолепетиський район, Херсонська область)

Загальні вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури
не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Відповідно до статті 211 Закону України «Про культуру» керівником комунального закладу культури не може бути призначена особа, яка: за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; є близькою особою або членом сім’ї Засновника (керівника Засновника, Власника).

Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
  • копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
  • проекти програм розвитку КЗ «Великолепетиський селищний будинок культури» на один і п'ять років перспективах, у якій повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться претендентом на вирішення проблем, що висвітлені у звіті, а також заходи, що будуть вживатися з метою забезпечення фінансово-господарської стійкості закладу та підвищення ефективності його діяльності;
  • два рекомендаційні листи довільної форми;
  • мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси виконавчого комітету Великолепетиської селищної ради у встановлений законодавством строк (упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу). Перелік документів є вичерпним. Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості. Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.

Дата початку приймання документів: 23 листопада 2018 року.

Дата початку формування конкурсної комісії: 23 листопада 2018 року.

Персональний склад конкурсної комісії буде сформовано протягом 30 днів після оголошення конкурсу. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії визначаються ст. 213 Закону України «Про культуру».

Умови та строки проведення конкурсу.

Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

Документи приймаються за адресою: 74502, смт Велика Лепетиха, вул. Соборна, 2, каб. №3 Великолепетиської селищної ради e-mail: lepetykhaselrad@ukr.net Довідки за телефоном: (05543) 2-11-60.

Зразки заяв розміщені на офіційному веб-сайті Великолепетиської селищної   ради http://vlepetykha-rada.org/

Інформація про заклад: Кількість штатних одиниць – 8, в т.ч.: 1 – директор,
2 – спеціалісти. Посадовий оклад керівника – 3735 грн. Боргів по виплаті заробітної плати та оплати комунальних послуг не має. Матеріально-технічна база закладу щорічно оновлюється.

Додаток 2

до розпорядження селищного голови

від

 

ЗРАЗОК

заяви кандидата на участь у конкурсі

 

Селищному голові Великолепетиської селищної ради

Сінькевичу М.В.

______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові кандидата)

 _______________________________ ,

(дата народження кандидата)

який(а) проживає за адресою:

__________________________________

тел. роб.:__________________________

тел. моб.: _________________________

е-mail:      _________________________

                                             

З А Я В А*

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади ____________________________________________________________________.

(назва посади)

Ознайомлений(а) з обмеженнями, встановленими Законом України «Про запобігання корупції» та з вимогою статті 21-4 Закону України «Про культуру» щодо особистої відповідальності за достовірність інформації у документах, доданих до цієї заяви.

До заяви додаю наступні документи:

- згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України);

- копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми;

- інші документи, які підтверджують професійні та моральні якості ** (вказати, які саме).

_____________________                                                       _____________________

дата                                                                                    підпис

* Заява пишеться особою власноручно

** За потреби

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету,

 

С.М. Карнаух

 

 

Додаток 3

до розпорядження селищного голови

від

 

ЗРАЗОК

заяви кандидата до складу конкурсної комісії

 

Селищному голові Великолепетиської селищної ради

Сінькевичу М.В.

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________,

(адреса місця проживання)

__________________________________

 

__________________________________

(контактний телефон)

 

(контактний е-mail)

                                               

З А Я В А*

 

 Я,_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

даю згоду на участь у роботі конкурсної комісії на заміщення вакантної посади_________________________________________________________________

(повна назва посади, на яку оголошено конкурсний добір)

від____________________________________________________________________

(назва громадської організації, що рекомендує на включення до складу конкурсної комісії/ закладу культури, трудовий колектив якого висуває кандидатуру)

З обмеженнями встановленими ст.21-3 Закону України ознайомлений(на).

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

 

До заяви додаю:

- анкету на___арк.;

- копії першої, другої сторінок паспорта та сторінки з відомостями про місце проживання на___арк.

 

«___»___________20___року          ________________           ____________________

                                                                 (особистий підпис)                         (прізвище та ініціали)

 

* Заява пишеться особою власноручно

 

 

 

керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету,

 

 

С.М. Карнаух

 

 

Додаток 4

до розпорядження селищного голови

від

 

 

АНКЕТА

кандидата на включення до складу конкурсної комісії

 

Прізвище, ім’я по батькові

 

Громадянство

 

Число, місяць і рік народження

 

Місце народження

 

Паспорт:
серія, № паспорта, ким виданий, дата видачі, адреса місця реєстрації та місця проживання

 

Освіта

 

Навчальний заклад, рік закінчення

 

Напрям підготовки (спеціальність)

 

Кваліфікація

 

Науковий ступінь, вчене звання
(за наявності)

 

Нагороди, почесні звання
(за наявності)

 

Трудова діяльність (період трудової діяльності, займана посада, найменування підприємства, установи, організації)

 

Громадська робота (у тому числі на виборних посадах)

 

Відомості про наявність чи відсутність:
судимості;
адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
рішення суду щодо визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною

 

        

За достовірність  даних несу повну відповідальність.

 

________________________________             __________________________________

 (підпис кандидата на включення до складу                                         (прізвище, ініціали)

 Конкурсної комісії)

 

 

Голова громадської організації/

головуючий на засіданні трудового

колективу закладу культури   _______________        _____________________

                                                     (особистий підпис)                   (прізвище, ініціали)

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

 

06.11.2018          №177

 

 

Про затвердження порядку призначення

на посаду керівника комунального закладу культури

 

 

З метою запровадження конкурсного відбору та контрактної форми трудового договору з керівником комунального закладу культури, на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», відповідно до Закону України ,,Про культуру “, керуючись статтею 42 Закону України ,, Про місцеве самоврядування в Україні ”, селищна рада вирішила:

 

Затвердити Положення про Порядок призначення на посаду керівника закладу культури комунальної форми власності за результатами конкурсного відбору  ( додаток 1 ).

 

 

 

Селищний голова                                                       М.В.Сінькевич

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження селищного голови

від 06.11.2018    №177

 

 

Положення про порядок
призначення на посаду керівника комунального закладу культури
за результатами конкурсного відбору

 

1. Це Положення визначає механізм призначення на посаду керівника комунального закладу культури.

2. Керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

3. Призначення керівника закладу культури здійснюється за результатами конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника закладу культури, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом укладання контракту строком на п’ять років.

4. Підставою для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника закладу культури є:

- утворення нового закладу культури;

- наявність вакантної посади керівника закладу культури;

- припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником закладу культури.

5. Не може бути призначена на посаду керівника закладу культури особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім’ї керівника Органу управління комунального закладу культури.

6. Кандидатів на посаду керівника закладу культури визначає конкурсна комісія на заміщення вакантної посади керівника закладу культури (далі – конкурсна комісія) за результатами відкритого та публічного конкурсного відбору на зайняття цієї посади.

6.1. Конкурсний відбір на заміщення вакантної посади керівника закладу культури складається з таких етапів:

- оголошення конкурсу на заміщення посади керівника закладу культури;

- формування складу конкурсної комісії;

- подання документів кандидатами на заміщення посади керівника закладу культури;

- відбір кандидатів на заміщення посади керівника закладу культури;

- ухвалення рішення про визначення переможця конкурсу;

- укладення контракту з переможцем конкурсу на посаду керівника закладу культури.

6.2. Організацію та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника закладу культури, а також роботу конкурсної комісії забезпечує Орган управління, що проводить конкурсний добір ( Великолепетиська селищна рада ).

6.3. Орган управління оголошує про проведення конкурсного відбору на посаду керівника закладу культури не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень керівника закладу культури або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.

6.4. Орган управління розміщує оголошення про конкурсний відбір в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті Великолепетиської селищної ради.

6.5. Оголошення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу культури має містити інформацію про дату початку приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.

7. Конкурсна комісія складається з семи членів.

7.1.Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджує селищний голова. Персональний склад конкурсної комісії формується не пізніше 30 днів після оголошення конкурсного відбору на посаду керівника закладу культури.

7.2. Орган управління - три кандидатури, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування – дві кандидатури, члени трудового колективу подають по дві кандидатури до складу конкурсної комісії.

7.3. Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу.

7.4. Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури органу управління, який шляхом жеребкування визначає двох кандидатів до складу конкурсної комісії.

7.5. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу. Членами конкурсної комісії можуть бути:

- незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

- члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій або організацій у сфері культури ;

- члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

7.6. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
- є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи Органу управління;

- є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

7.7. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб;

7.8.Орган управління призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії;

7.9. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

8. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника комунального закладу культури.

8.1. Особа, яка бере участь у конкурсі на посаду керівника закладу культури, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури подає такі документи:

- заяву про участь у конкурсі на посаду керівника закладу культури з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову ( електронну ) адресу Органу управління або подаються особисто.

8.2. Особа яка претендує на посаду керівника закладу культури може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

8.3. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

8.4. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі на посаду керівника закладу культури Орган управління оприлюднює подані документи, визначені у пункті 8.1. даного Порядку, на своєму офіційному веб-сайті відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8.5. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів на посаду керівника закладу культури можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту Органу управління, які передаються конкурсній комісії.

8.6. Під час проведення конкурсу на посаду керівника закладу культури обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9. Конкурсний відбір на посаду керівника закладу культури проводиться публічно.

9.1. Орган управління забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами на посаду керівника закладу культури, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

9.2. Орган управління не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів на заміщення посади керівника закладу культури про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

9.3. За клопотанням члена конкурсної комісії Орган управління забезпечує участь кандидата на посаду керівника закладу культури у засіданнях конкурсної комісії в режимі відеоконференції. Відповідне клопотання подається не пізніш як за три дні до початку засідання конкурсної комісії на посаду керівника закладу культури;

9.4. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів на посаду керівника закладу культури.

9.5. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

9.6. Особа не допускається до участі у відборі кандидатів на посаду керівника закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у пунктах 2 та 5 цього Положення, за рішенням конкурсної комісії на заміщення вакантної посади керівника закладу культури.

9.7. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами на посаду керівника закладу культури, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

9.8. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів на посаду керівника закладу культури є:

- післядипломна освіта у галузі управління;

- ступінь МВА (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістр бізнес-адміністрування чи магістра державного управління;

- науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;

- досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;

- володіння офіційними мовами Європейського Союзу;

- досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

- схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації;
- бездоганна ділова репутація.

9.9. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті селищної ради, спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

9.10. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

9.11. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

9.12. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів на посаду керівника закладу культури або відсутності зацікавлених осіб до участі в конкурсі, конкурсна комісія проводить повторний конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу культури. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному пунктами 2, 6 – 10.12. цього Порядку.

9.13. Керівник Органу управління зобов’язаний подати кандидатуру переможця конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу культури керівником закладу культури для призначення ( погодження ) сесії селищної ради не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу. Підставою для призначення керівника закладу культури на посаду є підписання контракту. У даному контракті зазначається термін його дії. Істотні умови контракту публікуються на офіційному веб-сайті районної ради ради не пізніше наступного дня після його підписання.

9.14. Контракт з керівником закладу культури визначає основні вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови. Обов’язковими умовами контракту з керівником закладу культури є:

- виконання програми розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

- особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;

- критерії оцінки праці керівника;

- умови оплати праці керівника;

- особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін;

9.15. Конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу культури визначається таким, що не відбувся, в разі, коли:

- відсутні заяви про участь у конкурсному відбору;

- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

- конкурсною комісією не визначено претендента.