Надіслав: Селищна рада , дата: Пон, 20/08/2018 - 13:50

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

тридцять другої сесії селищної ради VIІ скликання

 

17.08.2018 № 516

 

Про затвердження регуляторного акту-проекту рішення «Про затвердження Положення щодо надання платних послуг  комунальним закладом селищним Будинком культури Великолепетиської селищної ради та встановлення тарифів на платні послуги

 

 

Розглянувши клопотання директора комунального закладу селищного Будинку культури», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст.9,13 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. №1160-17 сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проект регуляторного акту проекту рішення «Про затвердження Положення про надання платних послуг комунального закладу селищного Будинку культури Великолепетиської селищної ради та затвердження тарифів платних послуг, що надаються комунальним закладом селищним Будинком культури для його розгляду та оприлюднити з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань (проект додається).

2. Даний проект затвердити в основній редакції на черговій сесії селищної ради.

3. Здійснити оприлюднення даного проекту рішення шляхом розміщення в друкованих ЗМІ та на сайті Великолепетиської селищної ради в строк відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з гуманітарних питань та комунальної власності.

 

 

Селищний голова                                                                 М.В. Сінькевич

 

Про затвердження регуляторного акту-проекту рішення «Про затведрження Положення щодо надання платних послуг комунальним закладом  селищним Будинком культури Великолепетиської селищної ради та встановлення тарифів на платні послуги

 

Розглянувши клопотання директора комунального закладу  селищного Будинку культури», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст.9,13 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р.№1160-17 сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проект регуляторного акту проекту рішення «Про затвердження Положення про надання платних послуг комунальним закладом селищним Будинком культури Великолепетиської селищної ради та затвердження тарифів платних послуг, що надаються селищний Будинком культури для його розгляду та оприлюднити з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань (проект додається).

2.Даний проект затвердити в основній редакції на черговій сесії селищної ради.

3.Здійснити оприлюднення даного проекту рішення шляхом розміщення в друкованих ЗМІ та на  сайті Великолепетиської селищної ради в строк відповідно до чинного законодавства.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань та комунальної власності.

 

 

Селищний голова М.В.                                                          М.В.Сінькевич

 

 

Про затвердження Положення про надання

платних послуг комунальним закладом

селищним Будинком культури

Великолепетиської селищної ради та встановлення тарифів

на платні послуги

 

Відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», спільного Наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015  № 1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», розглянувши клопотання комунального закладу, сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про надання платних послуг комунальним закладом СБК Великолепетиської селищної ради (додаток 1).

2. Затвердити перелік та прейскурант платних послуг, що можуть надаватися комунальним закладом (додаток 2).

3.Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті селищної ради та в місцевих друкованих ЗМІ..

4 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з гуманітарних питань та комунальної власності.

Селищний голова                                                                       М.В. Сінькевич

 

 

Додаток № 1

до рішення 32 сесії УІІ скликання

селищної ради

від 17.08.2018 року №

 

ПОЛОЖЕННЯ

про надання платних послуг

1. Загальні положення

1.1. Це положення поширюється на комунальний заклад селищний Будинок культури  (далі -КЗ СБК), що належить до спільної комунальної власності територіальної громади Великолепетиської селищної ради.

1.2. Платні послуги здійснюються КЗ СБК відповідно до Законів України “Про культуру”, Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 №1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованих на державній та комунальній формі власності”, наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 року № 1004/1113/1556  «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності».

1.3 Надання платних послуг не є основною діяльністю закладу культури та здійснюється в робочий час без зниження об’єму та якості їх основної діяльності задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, організації дозвілля, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи.

1.4. Для виконання платних послуг КЗ СБК використовує свої основні засоби, матеріальні та нематеріальні активи.

1.5. Платні послуги надаються працівниками КЗ СБК за рахунок раціонального використання робочого часу.

1.6. Перелік та вартість платних послуг затверджуються депутатами  Великолепетиської селищної ради.

2. Основні завдання

2.1. Поліпшення матеріально-технічної бази КЗ СБК.

2.2. Покращення якості надання послуг з культурного обслуговування населення.

3. Організація роботи

3.1. Використання цього Положення передбачає:

- перелік та вартість платних послуг у КЗ СБК;

- взаємовідносини між замовниками та працівниками КЗ СБК;

- забезпечення систематичного та чіткого обліку роботи з надання платних послуг та контролю за якістю їх виконання.

3.2. Директор та працівники, які беруть участь в процесі надання платних послуг, несуть матеріальну та дисциплінарну відповідальність за звітність про отримані кошти, відповідно до чинного законодавства.

4. Права і обов’язки

КЗ СБК  має право:

4.1. Вносити пропозиції щодо використання коштів, одержаних від надання платних послуг.

4.2. Визначати можливість та доцільність виконання послуги.

4.3. Рекламувати платні послуги, вносити пропозиції про розширення або припинення надання платних послуг чи окремих їх видів.

4.4. Вносити свої пропозиції щодо зміни вартості платної послуги.

КЗ СБК зобов’язаний:

4.5. Чітко дотримуватися виконання цього Положення.

4. 6. Забезпечувати якісне та оперативне обслуговування замовників.

4.7. Аналізувати попит на ті чи інші послуги, вести роботу з удосконалення та вивчення доцільності надання платних послуг.

4.8. Безкоштовно надавати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати.

4.9. Оприлюднювати інформацію про вартість послуг, яка діє на дату надання послуги, із застосуванням інформаційних засобів (реклама,  веб-сайт, друковані ЗМІ  тощо).

5. Керівництво роботою з надання платних послуг

5.1. Отримання, розподіл, контроль за використанням коштів та відображення доходів, що надійшли від платних послуг, здійснюються відповідно до чинного законодавства.

5.2. Робота щодо організації та надання платних послуг очолюється директором СБК.

5.3. Звітність про надходження і використання коштів, отриманих за надання платних послуг, складають та подають відповідно до чинного законодавства.

5.4.  Відповідальні особи фіксують отримані замовниками послуги.

6. Порядок визначення вартості платних послуг

6.1. Вартість послуги визначається на підставі кошторису витрат, пов’язаних із наданням послуги. До складу витрат належать:

- витрати на оплату праці;

- внески на соціальні заходи (нарахування на заробітну плату);

- матеріальні витрати;

- комунальні послуги;

- зношення основних фондів та обладнання.

6.2. При розрахунку тарифів на платні послуги враховувався принцип самоокупності.

6.3. Заклади культури можуть надавати платні послуги на пільгових умовах, передбачених законодавством (дітям дошкільного віку, учням, студентам, пенсіонерам, інвалідам).

Право безкоштовного обслуговування мають учасники бойових дій в Афганістані, діти-інваліди, діти-сироти, учасники бойових дій.

7. Планування та використання доходів від платних послуг

7.1. Облік надходжень та видатків покладається на  бухгалтера КЗ СБК.

7.2. Плату за послуги замовник переводить через установи банку на спеціальний рахунок КЗ СБК.

7.3. Відповідно до ст. 13 Бюджетного Кодексу України плата за послуги зараховується до власних надходжень Будинку культури. Планування витрат за рахунок доходів, одержаних від надання платних послуг, здійснюється за кожним видом послуг.

8. Завдання працівників, безпосередньо пов’язаних із наданням платних послуг

8.1. Надавати користувачам інформацію про всі види платних послуг, які пропонує КЗ СБК.

8.2. Здійснювати оформлення відповідних документів при надані КЗ СБК платні послуги.

8.3. Відстежувати якість виконання послуг.

8.4. Отримання, розподіл, контроль за використанням коштів та відображення доходів, що надійшли від платних послуг, здійснюються відповідно до чинного законодавства.

8.5. Керівник КЗ СБК, що надає платні послуги юридичним і фізичним особам, забезпечують правильність застосування цін, розмірів плати за надання послуг згідно із чинним законодавством.

8.6. Облік коштів, отриманих за надані платні послуги, здійснюється в розрізі видів наданих послуг, виконаних робіт відповідно до законодавства.

8.7. Звітність про надходження і використання коштів, отриманих за надання платних послуг КЗ СБК складає та подає відповідно до чинного законодавства.

 

 

Додаток № 2

до рішення 32 сесії УІІ скликання

селищної ради

від 17.08.2018 року №

 

ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ

платних послуг, що надаються КЗ СБК Великолепетиської селищної ради

 

№ п/п

Вид платних послуг

Одиниця

Ціни послуги згідно договору

2

Вхідна плата на вечори – відпочинку та дискотеки для молоді

1 квиток

5грн

4

Надання послуг підприємствам, політичним партіям,іншим організаціям в оренду приміщення (глядацької зали) для проведення концертів, шоу – програм, вечорів – відпочинку, проведення конференцій, нарад, партійних зборів:

- зал для глядачів

 

 

 

1 захід

 

 

 

 

 

400грн.

 

 

       

 

 АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО  АКТУ

до проекту рішення Великолепетиської селищної ради   «Про затвердження Положення щодо надання платних послуг комунальним закладом селищним Будинком культури Великолепетиської селищної ради та встановлення тарифів на платні послуги»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

  Аналіз регуляторного впливу проекту рішення  Великолепетиської селищної  ради  «Про затвердження Положення щодо надання платних послуг комунальним закладом селищним Будинком культури Великолепетиської селищної ради та встановлення тарифів на платні послуги  підготовлено згідно статтей 26, 60 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»

 Цей регуляторний акт передбачається всебічне  оперативне забезпечення громадян  послугами  з метою реалізації  їх прав,  свобод  і  законних інтересів та компенсації фактичних витрат на забезпечення якісного й термінового обслуговування громадян.

2. Цілі державного регулювання

Надання платних послуг комунальним закладом селищним Будинком культури Великолепетиської селищної ради.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених  цілей – відсутні.

 

4. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Ризик впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акту є малоймовірним.
Запропонований  регуляторний  акт  не  вимагає  додаткових  витрат та  організаційних заходів. 

5. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття даного регуляторного акта дасть можливість збільшити надходження коштів до спеціального рахунку закладу культури, а отже уможливлює  якісніше надавати ці послуги населенню.                     

Таблиця вигод та витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Збільшення надходжень до спец рахунку закладу культури

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов'язані з підготуванням регуляторного акта)

Інтереси суб'єктів господарювання

немає

немає

Інтереси громадян

оперативне забезпечення  послугами  з метою реалізації  їх прав,  свобод  і  законних інтересів

немає

 

 

6. Строк дії акта

Пропонується безстроковий термін дії регуляторного акту з внесенням до нього змін у разі виникнення такої потреби внаслідок змін чинного законодавства.

7. Показники результативності акта

Показником результативності дії регуляторного акту є зайнятість  та  реалізація інтересів  населення;   збільшення надходжень  на  спец рахунок закладу культури.

8. Заходи з відстеження результативності акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта  буде здійснюватися виконавчим комітетом   Великолепетиської селищної ради на підставі статистичних даних, виходячи із зазначених показників результативності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на три роки. Починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта.