Надіслав: Селищна рада , дата: Пон, 23/12/2019 - 09:13

Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту

 

Проект рішення сесії  Великолепетиської селищної ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на території смт Велика Лепетиха»

 Розробник проекту – виконавчий комітет Великолепетиської селищної ради

         Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від суб’єктів господарювання та населення  на офіційному веб-сайті Великолепетиської селищної ради  оприлюднюється проект рішення сесії Великолепетиської селищної ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на території смт Велика Лепетиха» з аналізом його регуляторного впливу.

          Зауваження та пропозиції будуть прийматись в письмовому вигляді від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань в місячний термін розробником проекту - виконавчий комітет Великолепетиської селищної ради (поштова адреса: 74502, Херсонська область, Великолепетиський район, смт. Велика Лепетиха, вул. Соборна,2, тел. 2-11-60, електронна адреса:lepetykhaselrad@ukr.net).

Крім того, з вказаним проектом та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитися за адресою: 74502, Херсонська область, Великолепетиський район, смт. Велика Лепетиха, вул. Соборна,2, , а також на офіційній веб-сторінці  Великолепетиської селищної ради

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

 

проекту рішення Великолепетиської селищної ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на території смт Велика Лепетиха »

 

1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття регуляторного акту

 

З метою належної реалізації вимог Законів України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказом Фонду Держмайна України № 2075 від 31.12.2015 р. селищною радою розроблено Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності.

Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів господарювання, які будуть залучатись до проведення експертної оцінки об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок комунальної власності територіальної громади смт Велика Лепетиха . З огляду на зазначене є потреба в прийнятті Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на території смт Велика Лепетиха .

 

2. Цілі регуляторного акту

 

Цілями розробленого Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на території смт Велика Лепетиха  є приведення у відповідність до чинних нормативно-правових актів оцінку майна та землі, а також удосконалення порядку залучення до цього процесу суб'єктів оціночної діяльності на конкурсних засадах.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

 

Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень селищної ради як власника майна, що належить до комунальної власності територіальної громади смт Велика Лепетиха , які визначені у статтях 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в тому числі при здійсненні делегованих повноважень.

Підготовка Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на території смт Велика Лепетиха  є найбільш оптимальним способом досягнення поставлених цілей – визначення суб'єктів оціночної діяльності на конкурентних засадах.

 

4. Механізм реалізації мети

 

Запровадження зазначеного регуляторного акту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей шляхом впровадження наступних заходів:

- визначення чіткої процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для цілей приватизації та в інших випадках, визначених чинним законодавством;

- встановлення критеріїв визначення  суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки майна;

- визначення конкурсної документації для участі у конкурсі.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка виконання його вимог

 

Застосування Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на території смт Велика Лепетиха  дозволить у відповідності до чинних нормативно-правових актів забезпечити оцінку земельних ділянок та оптимізувати процедуру обрання суб'єктів оціночної діяльності.

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету.

 

6. Визначення очікуваних результатів ухвалення

запропонованого регуляторного акта

 

Введення в дію Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на території смт Велика Лепетиха  сприятиме вдосконаленню процедури обрання суб'єктів оціночної діяльності з метою належної оцінки майна та землі.

 

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії

регуляторного акта

 

Строк дії регуляторного акта необмежений. Зміни та доповнення до Положення вноситимуться у разі потреби та при внесенні змін до чинного законодавства України.

 

8. Визначення показників результативності

регуляторного акта

 

Затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на території смт Велика Лепетиха  сприятиме оптимізації процедури обрання суб'єктів оціночної діяльності, вдосконаленню порядку обрання переможців, урахуванню змін до чинного законодавства з питань оцінки земельних ділянок та діяльності суб'єктів господарювання.

Результативність регуляторного акта буде відстежуватись шляхом проведення аналізу:

- кількість конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності;

- кількість суб'єктів господарювання, обраних на конкурсних засадах з метою проведення незалежної оцінки земельних ділянок.

 

 

 

Селищний голова                                                                    М. В. Сінькевич