Надіслав: Селищна рада , дата: Втр, 09/01/2018 - 11:37
  •  Назва об'єкта: Комплекс, міжшкільний навчально-виробничий комбінат
  •  загальною площею 689,9 кв.м. розташоване за адресою: Херсонська область смт Велика Лепетиха вул. Шевченка, 24;

Балансоутримувач: Великолепетиська селищна рада.

Термін виконання робіт по оцінці об’єктів – 5 календарних днів.

Конкурс відбудеться через 15 календарних днів після публікації інформації на офіційному сайті Великолепетиської селищної ради.

Документи приймаються не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення конкурсу за адресою: Херсонська область смт Велика Лепетиха, вул. Соборна,2, тел.2-11-60 або 2-11-61

Учасникам конкурсу необхідно до конкурсної комісії подати такі документи:

 - заява про  участь  у  конкурсі  за встановленою формою згідно з додатком 1 до об’яви ;

 копії установчих документів;

 згода на обробку персональних даних  (для претендента - фізичної особи - підприємця) згідно з додатком 2 до об’яви ;

 копія ліцензії на право здійснення оціночної діяльності;

 копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення експертної оцінки об’єкту комунального майна та підписання звіту про експертну  оцінку;

 - інформація про претендента (документ,  який містить відомості про  претендента  щодо  його  досвіду  роботи,   кваліфікації   та особистого досвіду роботи з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

 Конкурсна пропозиція претендентів  подається  в  запечатаному конверті і  має  містити  пропозицію  щодо  ціни  виконання робіт, калькуляції витрат,  пов'язаних з виконанням робіт,  а також строк виконання  робіт  (у  календарних днях)

Замовник та особа –платник робіт з оцінки – Великолепетиська селищна рада

.Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 22 січня 2018 року об 11 00  год. в приміщенні  Великолепетиської селищної ради, за адресою: Херсонська  область, смт. Велика Лепетиха, вул. Соборна, 2.

До конкурсної комісії _____________

                                                 (місцезнаходження комісії)

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності

для проведення експертної грошової оцінки

 

Претендент __________________________________________________________________

(найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та

по батькові фізичної особи - підприємця)

 

Керівник __________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

__________________________________________________________________

 

Місцезнаходження__________________________________________________

 

 

Телефон _____________ Тел./факс _____________ Е-mail _________________ 

 

Прошу допустити до участі в конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки:

__________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місце знаходження)

 

“___” ___________ 20___ року                                           __________________

              (дата заповнення заяви)                 (підпис керівника юридичної особи/

                                                                              фізичної особи - підприємця) 

 

                            М.П.

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

До конкурсної комісії _____________

 (місцезнаходження комісії)

 

ЗГОДА 
на обробку персональних даних

Я,________________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)

даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених пунктом 3 розділу ІІ Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної оцінки комунального майна.

 

___________________ 
(дата)

______________________ 
(підпис)