Надіслав: Селищна рада , дата: Срд, 10/10/2018 - 09:45

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцять четвертої сесії селищної ради VIІ скликання

 

.10.2018 №

 

Про внесення змін до плану діяльності Великолепетиської

селищної ради з підготовки проектів регуляторних

актів на 2018 рік

 

 

Відповідно до ст.ст. 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.ст. 25 Закону Україні «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення планування діяльності Великолепетиської селищної ради з прийняття рішень, направлених на удосконалення правового регулювання господарських відносин на території селищної ради, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 

1.Внести до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Великолепетиської селищної ради на 2018 рік, затвердженого рішенням 26 сесії селищної ради сьомого скликання від 27.12.2017 року №403 «Про затвердження плану діяльності Великолепетиської селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік», такі зміни:

1.1. Доповнити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік згідно додатку.

2. Секретарю селищної ради протягом 10 днів оприлюднити дане рішення

на офіційному сайті Великолепетиської селищної ради.

 

 

Селищний голова                                                                 М.В.Сінькевич

 

 

 

Додаток № 1

до рішення 34 сесії УІІ скликання

селищної ради

від  .10.2018 року №

 

 

 

Доповнення

до плану діяльності Великолепетиської селищної ради

з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

 

Вид та назва проекту регуляторного акту

Цілі прийняття

Строк підготовки

Постійна комісія селищної ради  відповідальна за розробку проекту регуляторного акту

1

Проект рішення Великолепетиської селищної ради «Про затвердження правил благоустрою в селищі Велика Лепетиха»

Створення умов захисту і відновлення середовища, сприятливого для життєдіяльності людини

ІУ квартал 2018р.

Постійна комісія мандатна з питань депутатської діяльності, етики , законності та правопорядку, комісія агропромислового комплексу, будівництва, транспорту та зв’язку

 

 

 

Секретар ради                                                                                Н.В.Троцан

 

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцять четвертої сесії селищної ради VIІ скликання

 

.10.2018 №

 

Про затвердження Положення щодо надання платних послуг  комунальним закладом селищним Будинком культури Великолепетиської селищної ради та встановлення тарифів на платні послуги

 

 

Розглянувши клопотання директора комунального закладу селищного Будинку культури, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про надання платних послуг комунального закладу селищного Будинку культури Великолепетиської селищної ради та затвердження тарифів платних послуг, що надаються комунальним закладом селищним Будинком культури.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з гуманітарних питань та комунальної власності.

 

 

Селищний голова                                                                 М.В. Сінькевич

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення 34 сесії УІІ скликання

селищної ради

від .10.2018 року №

 

ПОЛОЖЕННЯ

про надання платних послуг

 

1. Загальні положення

1.1. Це положення поширюється на комунальний заклад селищний Будинок культури  (далі -КЗ СБК), що належить до спільної комунальної власності територіальної громади Великолепетиської селищної ради.

1.2. Платні послуги здійснюються КЗ СБК відповідно до Законів України “Про культуру”, Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 №1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованих на державній та комунальній формі власності”, наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 року № 1004/1113/1556  «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності».

1.3 Надання платних послуг не є основною діяльністю закладу культури та здійснюється в робочий час без зниження об’єму та якості їх основної діяльності задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, організації дозвілля, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи.

1.4. Для виконання платних послуг КЗ СБК використовує свої основні засоби, матеріальні та нематеріальні активи.

1.5. Платні послуги надаються працівниками КЗ СБК за рахунок раціонального використання робочого часу.

1.6. Перелік та вартість платних послуг затверджуються депутатами  Великолепетиської селищної ради.

2. Основні завдання

2.1. Поліпшення матеріально-технічної бази КЗ СБК.

2.2. Покращення якості надання послуг з культурного обслуговування населення.

3. Організація роботи

3.1. Використання цього Положення передбачає:

- перелік та вартість платних послуг у КЗ СБК;

- взаємовідносини між замовниками та працівниками КЗ СБК;

- забезпечення систематичного та чіткого обліку роботи з надання платних послуг та контролю за якістю їх виконання.

3.2. Директор та працівники, які беруть участь в процесі надання платних послуг, несуть матеріальну та дисциплінарну відповідальність за звітність про отримані кошти, відповідно до чинного законодавства.

4. Права і обов’язки

КЗ СБК  має право:

4.1. Вносити пропозиції щодо використання коштів, одержаних від надання платних послуг.

4.2. Визначати можливість та доцільність виконання послуги.

4.3. Рекламувати платні послуги, вносити пропозиції про розширення або припинення надання платних послуг чи окремих їх видів.

4.4. Вносити свої пропозиції щодо зміни вартості платної послуги.

КЗ СБК зобов’язаний:

4.5. Чітко дотримуватися виконання цього Положення.

4. 6. Забезпечувати якісне та оперативне обслуговування замовників.

4.7. Аналізувати попит на ті чи інші послуги, вести роботу з удосконалення та вивчення доцільності надання платних послуг.

4.8. Безкоштовно надавати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати.

4.9. Оприлюднювати інформацію про вартість послуг, яка діє на дату надання послуги, із застосуванням інформаційних засобів (реклама,  веб-сайт, друковані ЗМІ  тощо).

5. Керівництво роботою з надання платних послуг

5.1. Отримання, розподіл, контроль за використанням коштів та відображення доходів, що надійшли від платних послуг, здійснюються відповідно до чинного законодавства.

5.2. Робота щодо організації та надання платних послуг очолюється директором СБК.

5.3. Звітність про надходження і використання коштів, отриманих за надання платних послуг, складають та подають відповідно до чинного законодавства.

5.4.  Відповідальні особи фіксують отримані замовниками послуги.

6. Порядок визначення вартості платних послуг

6.1. Вартість послуги визначається на підставі кошторису витрат, пов’язаних із наданням послуги. До складу витрат належать:

- витрати на оплату праці;

- внески на соціальні заходи (нарахування на заробітну плату);

- матеріальні витрати;

- комунальні послуги;

- зношення основних фондів та обладнання.

6.2. При розрахунку тарифів на платні послуги враховувався принцип самоокупності.

6.3. Заклади культури можуть надавати платні послуги на пільгових умовах, передбачених законодавством (дітям дошкільного віку, учням, студентам, пенсіонерам, інвалідам).

Право безкоштовного обслуговування мають учасники бойових дій в Афганістані, діти-інваліди, діти-сироти, учасники бойових дій.

7. Планування та використання доходів від платних послуг

7.1. Облік надходжень та видатків покладається на  бухгалтера КЗ СБК.

7.2. Плату за послуги замовник переводить через установи банку на спеціальний рахунок КЗ СБК.

7.3. Відповідно до ст. 13 Бюджетного Кодексу України плата за послуги зараховується до власних надходжень Будинку культури. Планування витрат за рахунок доходів, одержаних від надання платних послуг, здійснюється за кожним видом послуг.

8. Завдання працівників, безпосередньо пов’язаних із наданням платних послуг

8.1. Надавати користувачам інформацію про всі види платних послуг, які пропонує КЗ СБК.

8.2. Здійснювати оформлення відповідних документів при надані КЗ СБК платні послуги.

8.3. Відстежувати якість виконання послуг.

8.4. Отримання, розподіл, контроль за використанням коштів та відображення доходів, що надійшли від платних послуг, здійснюються відповідно до чинного законодавства.

8.5. Керівник КЗ СБК, що надає платні послуги юридичним і фізичним особам, забезпечують правильність застосування цін, розмірів плати за надання послуг згідно із чинним законодавством.

8.6. Облік коштів, отриманих за надані платні послуги, здійснюється в розрізі видів наданих послуг, виконаних робіт відповідно до законодавства.

8.7. Звітність про надходження і використання коштів, отриманих за надання платних послуг КЗ СБК складає та подає відповідно до чинного законодавства.

 

 

Секретар ради                                                                            Н.В.Троцан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до рішення 34 сесії УІІ скликання

селищної ради

від  .10.2018 року №

 

ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ

платних послуг, що надаються КЗ СБК Великолепетиської селищної ради

 

№ п/п

Вид платних послуг

Одиниця

Ціни послуги згідно договору

1

Вхідна плата на вечори – відпочинку та дискотеки для молоді

1 квиток

5грн

2

Надання в оренду приміщення (глядацької зали).

 

 

1 захід

(до 5 годин)

 

 

 

 

400грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                Н.В.Троцан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцять четвертої сесії селищної ради VIІ скликання

 

.10.2018 №

 

Про затвердження проекту регуляторного акту

«Про затвердження правил благоустрою селища

Велика Лепетиха»

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 310 від 27.11.2017року «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проект регуляторного акту «Правила благоустрою селища Велика Лепетиха» (додаються).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення селищної ради № 102 від 20.04.2016 р. «Про затвердження правил благоустрою території смт велика Лепетиха».

3. Оприлюднити рішення на сайті Великолепетиської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

 

 

Селищний голова                                                                 М.В. Сінькевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення 34 сесії УІІ скликання

селищної ради

від .10.2018 року №

 

І. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою селища Велика Лепетиха (далі-Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок благоустрою і утримання території та об’єктів благоустрою Великолепетиської селищної ради.

1.2. Ці Правила регулюють права і обов'язки учасників правовідносин у галузі благоустрою селища Велика Лепетиха, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території Великолепетиської селищної ради. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на всій території Великолепетиської селищної ради об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.3. Правила містять загальнообов'язкові на території Великолепетиської селищної ради  норми за порушення  яких передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення .

1.4. Учасниками правовідносин з питань благоустрою, згідно з цими Правилами, є власники, керівники та інші посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування (далі по тексту "відповідальні посадові особи"), фізичні особи, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

1.5. Великолепетиська селищна рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.6. Контроль за дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання цих Правил, координація дій  відповідних посадових осіб, пов'язаних з їх виконанням, здійснюється виконавчим комітетом селищної ради, постійною комісією з питань

II. Права посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян

Громадяни, посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності мають право:

2.1.Користуватися об’єктами благоустрою селищної ради.

2.3.Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою селища Велика Лепетиха. Вносити пропозиції до розроблення планів соціально-економічного розвитку населених пунктів селищної ради та заходів з благоустрою їх територій.

2.4.Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту.

2.5.Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою селищної ради, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою.

2.6.Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою селищної ради в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян, юридичної особи або роботи з благоустрою виконуються з порушенням правил благоустрою території селищної ради або призводять до її нецільового використання.

2.7.Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

III. Обов'язки відповідальних посадових осіб підприємств,установ, організацій, а також громадян.

3.1. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також громадяни зобов'язані:

3.1.1. Здійснювати благоустрій відповідних територій у встановленому порядку забезпечуючи естетику і дизайнселищного середовища, вимоги щодо утримання дорожніх покриттів, внутрішньо квартальних , прибудинкових та присадибних територій, газонів, зелених насаджень тощо.

3.1.2. Утримувати у належному санітарно-технічному стані будівлі, споруди, у тому числі закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем (їх частини) свої та прилеглі території на відстані не менше 5м від межі. Своєчасно і якісно усувати недоліки в утриманні території, будівель, споруд, обладнання, парканів , архітектурних малих форм, реклами і рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою.

3.1.3 Усувати на закріплених за ними об’єктами благоустрою (їх частинами) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

3.1.4 Забезпечувати щорічне, ( після стихійного лиха, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру), обстеження відповідних територій, будівель і споруд, засвідчувати проведені обстеження актами. При спроможності усувати наслідки на закріплених об’єктах благоустрою в установленому порядку.

3.1.5 Проводити за власний рахунок в установлені строки прибирання об’єктів благоустрою від сміття та чагарників.

3.1.6 У процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватись відповідних технологій щодо експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо передчасного зносу об’єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування.

3.1.7 Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд.

3.1.8 Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання ордера на виконання цих робіт.

3.1.9 Розміщувати елементи зовнішньої реклами, рекламоносії, малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою на підставі проектно-дозвільної документації, затвердженої у встановленому порядку.

3.1.10 При організації вуличної торгівлі, у тому числі під час проведення масових заходів, забезпечувати своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відведеної території, не допускати його накопичення.

3.1.11 Проводити земляні та будівельні роботи, насипання, намивання грунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, на підставі ордера на виконання цих робіт.

3.1.12 Забезпечувати вивезення твердих побутових і негабаритних відходів, а також харчових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм.

3.1.13 Не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях.

3.1.14 Забезпечувати розміщення контейнерів, урн для збору сміття та твердих побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами і правилами.

3.1.15 Обов'язкове укладання договорів зі спеціалізованими підприємствами на вивіз побутових відходів та каналізаційних стоків.

3.1.16 Підприємствам узгоджувати з селищною радою експлуатацію та поводження об'єктів з небезпечними відходами , ліміти та схеми розміщення.

3.1.17 Утримання зелених насаджень (посадка, обрізка дерев і кущів, косіння газонів, боротьба з бур'янами, поливання зеленої зони і газонів), тротуарів, доріжок і прибудинкових територій та прибирання снігу, виконувати згідно з вимогами санітарних та екологічних норм і правил.

3.1.18 Утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво.

3.1.19 Вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об'єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря,механічне або ручне очищення автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків.

3.1.20. Не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях.

3.1.21. Відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані земельні ділянки.

3.1.22. Встановлювати урни біля входу (виходу) з адміністративних, побутових, навчальних, торгових та інших будівель та споруд, біля торгових палаток, павільйонів та інших малих архітектурних форм, об’єктів пересувної торгівлі.

3.1.23. Власникам підземних комунікацій утримувати кришки колодязів у справному та закритому стані. Всі колодязі підземних комунікацій повинні бути обладнані кришками.

3.1.24. Дотримуватись порядку утримання домашніх та інших тварин згідно з „Правилами утримання собак,  кішок і інших хижих тварин у населених пунктах України”.

3.1.25. Суб’єктам господарювання, які надають послуги з організації дозвілля населення у вечірній та нічний час, забезпечувати охорону громадського порядку та освітлення прилеглої території.

IV. Дії відповідальних посадових осіб підприємств,установ, організацій, а також громадян,що забороняються цими Правилами

4.1.Відповідальним посадовим особам підприємств, установ, організацій, а також громадянам забороняється:

4.1.1. Захаращувати території сипучими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, листям, травою, гіллям, накопиченням снігу та криги тощо.

4.1.2. Самовільно, без дозволу власника (землекористувача), висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони та городи, якщо таке не передбачалося проектом благоустрою і суперечать будівельним нормам і правилам.

4.1.3. Проводити земляні, будівельні, демонтажні, монтажні та інші роботи без ордера(дозвільних документів) .

4.1.4. Вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва,траву,гілля, деревину, листя, сніг у не відведених для цього місцях та влаштовувати звалища , особливо на інженерних спорудах водовідведення та водопониження (траншеях і т.і.).

4.1.5. Здійснювати торгівлю напоями на розлив без улаштування туалету на території , яка використовується для такої торгівлі.

4.1.6. Забруднювати земельні ділянки та водойми виробничими та побутовими стічними водами.

4.1.7. Вивозити каналізаційні стоки у не відведені для цього місця.

4.1.8. Без узгодження з селищною радою та екологічною службою влаштовувати каналізаційні вигрібні ями.

4.1.9. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.

4.1.10. Розміщувати, ремонтувати та мити автотранспортні засоби, машини, мопеди та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях, тротуарах, у парках, на березі річки та водойм. .

4.1.11. Очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях.

4.1.12. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів.

4.1.13. Наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях, на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення.

4.1.14. Робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, тощо.

4.1.15. Експлуатувати кафе, літні майданчики та інші місця, пов’язані з обслуговуванням населення не обладнані контейнерами для збору відходів.

4.1.16. Самовільно встановлювати рекламні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, торговельні лотки, кіоски, павільйони та тимчасові споруди і конструкції, перешкоджаючі вільному пересуванню людей.

4.1.17. Вивішувати дорожні знаки без погодження з Великолепетиським відділом поліції ГУНП України в Херсонській області.

4.1.18. Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми на прибудинкових та присадибних територіях, газонах, берегах рік , пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах тощо, а також їздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах зелених зон селища та паркуватися на них.

4.1.19. Залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньо квартальних проїздах або переобладнувати їх, що заважає проїзду спеціальних машин: швидкої допомоги, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо.

4.1.20. Влаштовувати стоянки вантажного автотранспорту , тракторів , с/г інвентарю на прибудинковій території , у дворах та біля дворів приватного сектору.

4.1.21 Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків.

4.1.22. Захаращувати балкони, лоджії предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд.

4.1.23 Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір'я тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах.

4.1.24. Самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу.

4.1.25. Витрушувати одяг, білизну, ковдри тощо, виливати рідину,кидати предмети з двору,вікон на проїжджу частину та на вулицю.

4.1.26. Утримувати території, споруди, малі архітектурні форми, обладнання, рекламні засоби, елементи зовнішнього благоустрою в незадовільному санітарному і технічному стані.

4.1.27. Здійснювати підключення до інженерних мереж об'єктів та будівельних майданчиків, щодо будівництва яких відсутня затверджена у встановленому порядку проектно-дозвільна документація , в тому числі ордер на право тимчасово порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з виконанням земляних робіт.

4.1.28. Самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею.

4.1.29. Використовувати земельні ділянки не за цільовими призначеннями.

4.1.30. Засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси.

4.1.31. Забороняється перевищення норм забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів.

4.1.32. Забороняється вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси.

4.1.33. Вчиняти дії , що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

4.1.34. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

V. Порядок здійснення благоустрою та утримання території селища  Велика Лепетиха

5.1 Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

5.1.1 Визначення меж прибирання територій між суб’єктами благоустрою здійснюється виконавчим комітетом Великолепетиської селищної ради з  одночасним складанням схематичних карт прибирання. Один екземпляр схематичних карт передається керівництву підприємства, установи, організації, фізичній особі тощо для забезпечення своєчасного прибирання, другий – для координації та контролю знаходиться у виконавчому комітеті селищної ради. В разі відсутності у суб’єкта благоустрою (підприємства,установи, організації, фізичної особи – підприємця, органу самоорганізації населення, громадянина, тощо) схематичних карт, встановлюються наступні межі закріпленої для прибирання території:

- для об’єктів виробничої сфери (підприємств) -50 ( 100) метрів від меж земельної ділянки наданої в користування (оренду, тощо), включно до осі вулиць (шосе, площі, провулка, тощо);

- для об’єктів невиробничої сфери (лікувальні та оздоровчі заклади, шкільні та дошкільні установи, підприємства побутового обслуговування, підприємства торгівлі та магазини, літні майданчики, аптеки, нотаріальні контори, перукарні,банки, офіси -25 (50) метрів від меж земельної ділянки наданої в користування (оренду, тощо), включно до осі вулиці (шосе, площі, провулка тощо);

- для вуличних кіосків, ринків, павільйонів, лотків, майстерень  ремонту побутової техніки, годинників, взуття, пересувних об’єктів торгівлі в радіусі 10 метрів;

- для будинків приватного сектору - 25 метрів від меж земельної ділянки наданої в користування, оренду, тощо;

- для опор рекламних та інформаційних щитів, опор ліній, електромереж та зв’язку, тощо – 5 (15) метрів від опори;

- для автомобільних шляхів – в районі смуг відводу.

5.1.2. Балансоутримувач забезпечує утримання в належному стані та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучити для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

5.1.3. Вивіз твердих побутових відходів на території селищної ради проводиться виключно спеціалізованим автотранспортом – сміттєвозом

5.1.4 Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог (на перспективу)

5.1.5. Захоронення (утилізація) твердих побутових відходів здійснюється виключно на полігоні твердих побутових відходів .

5.1.6. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов’язані:

мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів.

5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування.

5.2.1.Благоустрій та утримання в належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів , майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів.

Благоустрій на утримання в належному стані територій вказаних в цьому пункті територій включає:

санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя, очищення урн., утримання контейнерів для сміття та відходів, укладання договорів на їх вивезення;

освітлення території;

озеленення, збереження зелених засаджень;

відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

утримання в належному стані належних балансоутримувачу будівель, споруд, що розташовані та території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;

встановлення та утримання в належному стані обладнання, приборів освітлення, малих архітектурних форм та інших елементів благоустрою;

забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян.

5.2.2. Збір листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, галявинах, квітниках. Збирати листя з-під угрупувань дерев та чагарників у парках, скверах, садах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для грунту.

5.2.3 Спалювання листя, гілля та інше забороняється.

5.2.4. Благоустрій цих територій здійснюється відповідно до затверджених планів.

5.2.5 Пошкодження зелених насаджень, збір квітів на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

5.2.6 На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється пошкодження елементів благоустрою.

5.2.7. На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється розпиття спиртних напоїв та паління.

5.2.2. Пам’ятники культурної та історичної спадщини :

5.2.2.1 Утримувати території пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам’яток у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства.

5.2.2.2 Використання пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам’яток повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядкування, оздоблення, тощо.

5.2.2.3 Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

5.2.3. Дороги, вулиці (провулки,проїзди):

5.2.3.1.Власники доріг, вулиць або уповноважені повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання. Балансоутримувачі повинні вимагати від учасників дорожнього руху дотримання чинних законодавчих і нормативних актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

5.2.3.2.Використовувати дороги не за їх призначенням забороняється.

5.2.3.3 Встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженням з Великолепетиським ВП ГУНП в Херсонській області.

5.2.3.4.Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил ДБН В.2.3.-52001.

5.2.3.5.Власники транспортних засобів зобов’язані виключати можливість винесення на дорожні об’єкти землі, каміння, будівельні матеріали, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

5.2.3.6. Забороняється ставити автотранспорт в місцях не відведених під автостоянки.

5.2.3.7.Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з «червоними лініями» вулиць і доріг, зобов’язані

утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок. Запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об’єкти;

власникам побутово-торговельних споруд та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об’єкти з погодженням у відповідних органах.

5.2.4.Кладовища

5.2.4.1 Утримання кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих,  від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом селищної ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.2.4.2 Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, колумбарних ніш, надмогильних споруд здійснюється відповідно їхніми власниками за рахунок власних коштів.

5.2.4.3 Утримання в належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорони зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих правил.

5.2.4.4 Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Великолепетиської селищної ради у випадку постійного підтоплення, зсуву або іншого стихійного лиха.

5.2.4.5 Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства та Закону України «Про поховання та похоронну справу», Порядку утримання кладовищ та інших місць поховання № 193 від 19.11.2003 року.

5.2.4.6 Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється

5.2.5.Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкових територій, територій житлової та громадської забудови:

5.2.5.1 Благоустрій територій житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

5.2.5.2 Благоустрій прибудинкової та присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування прилеглої до його присадибної ділянки.

5.2.5.3 Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться Великолепетиською селищною радою.

5.2.6.Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій

5.2.6.1 Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданим їм на праві власності чи користування, відповідно до Закону, цих Правил та інших нормативних актів.

5.2.6.2 Підприємства, установи, організації зобов’язані утримувати закріплені за ними території в належному стані

5.2.6.3 Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території об’єднаної територіальної громади визначає Великолепетиська селищна рада.

5.2.6.4 Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та здоров’ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно Закону.

5.2.7.Порядок санітарного очищення території селища Велика Лепетиха:

5.2.7.1 Санітарне очищення території селища Велика Лепетиха включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення в установлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території селищної ради відповідно вимог цих правил, санітарних норм та правил.

5.2.7.2 Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів:

-прибирання покриття проїзної частини вулиць, провулків, а також покриття тротуарів, площ, дворів – покладається на виконавчий комітет селищної ради;

- прибирання тротуарів, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домоволодіннями – покладається на власників домоволодінь, а контроль за виконанням цього обов’язку на виконавчий комітет селищної ради;

- дворів, тротуарів проїзної частини, територій, прилеглих до будівель, що утримуються товариством власників багатоквартирного будинку,- покладається на балансоутримувача будівель, товариства власників багатоквартирного будинку;

- дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїзної частини, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;

- охоронних зон ліній електропередач – покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;

- прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 10 метрів – покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;

- автобусні зупинки, зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянок транспортного таксі – покладається на відповідні підприємства, що експлуатують вказані зупинки у радіусі 10 метрів від облаштування зупинки, стоянки;

- зелених насаджень, парків культури та відпочинку, скверів, пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, майданчиків для дозволу та відпочинку – покладається на їх балансоутримувачів;

- мостів –покладається на їх балансоутримувачів.

5.2.7.3.Рішенням сільської ради за підприємствами, установами, організаціями,приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах селищної ради;

5.2.7.4.На територіях, які належать прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

регулярне прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані, при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння ( в належності), до бордюрного каменю;

забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя . Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладання відповідних договорів із спеціалізованими установами.

регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях прилеглих до будинків та споруд;

встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладання відповідних договорів зі спеціалізованим підприємством; очищення опор ліній електропередач, стовпів, стовбурів, парків, дерев, будівель та інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;

регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву заввишки більше 10 см. Видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення;

регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою виявлення амброзії, полиноглисної, карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню;

проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;

проводити протягом року необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

проводити в повному обсязі заміну сухих та пошкоджених кущів і дерев ;

утримувати в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою;

забезпечити прибирання суб’єктами відповідних територій у зимовий період (видалення снігу та снігово-льодяних утворень). В першу чергу очищати тротуари, дороги до житлових будинків, місця для зупинки маршрутних таксі та автобусів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів, усувати слизькість.

5.2.8.Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях.

5.2.8.1 Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відведення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму та інших фізичних факторів зобов’язані:

- здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

- забезпечувати в прилеглих житлових будинках, жилих та не жилих приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, щоб він не проникав за межі відповідного приміщення.

- роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- відзначення встановлених Законом святкових і неробочих днів, Дня селища, інших свят, проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використання вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час здійснювати за погодженням Великолепетиської селищної ради.

  1. Утримання тварин
  2. Громадяни та суб’єкти господарювання – власники тварин зобов’язані:

реєструвати тварин ;

не допускати утримання собак в місцях загального користування;

вигулювати собак виключно на повідку та наморднику, при цьому уникати місць масового скупчення людей, особливо дітей;

не допускати забруднення тваринами місць загального користування. У разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною;

не проводити купання собак в місцях масового відпочинку, в місцях перебування людей на воді

5.2.9.2.Не допускається жорстоке поводження з тваринами та неналежне їх утримання. Таке поводження тягне за собою притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства України

5.2.10. Обмеження щодо паління тютюнових виробів

паління тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях

в будівлях, спорудах (їх частинах), які доступні або відкриті для населення 

в державних установах, безпосередньо в приміщеннях Великолепетиської селищної ради;

на стадіонах, в зонах масового відпочинку;

на територіях закладів освіти;

при пішохідному переміщенні по тротуарам, вулицям, прибудинкових територіях.

5.2.10.1.Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, приміщень зобов’язані відвести спеціально обладнані місця для паління вентиляцією, урнами для гасіння недопалків, засобами пожежогасіння, ящиком з піском та написом « Місце для паління»

5.2.10.2.У громадських місцях ( кафе, барах, ресторанах та ін.) особи, які не палять розміщуються таким чином, щоб тютюновий дим не поширювався на них.

VI. Контроль у сфері благоустрою території селища Велика Лепетиха.

6.1. Контроль у сфері благоустрою Великолепетиської селищної ради спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування.

Приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

Вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.

6.1.2 Контроль за станом благоустрою Великолепетиської селищної ради, виконанням цих правил, у тому числі контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій покладається на органи внутрішніх справ, Великолепетиську селищну раду.

6.1.3 Контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом:

- проведення перевірок територій (рейди);

- розгляду звернень громадян, підприємств, установ, організацій;

- участі в обговорення проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд  Великолепетиської селищної ради;

- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою Великолепетиської селищної ради.

VII. Відповідальність юридичних та фізичних осіб за порушення Правил благоустрою Великолепетиської селищної ради

7.1 За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України «Про адміністративні правопорушення», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Великолепетиської селищної ради.

7.1.1 У разі порушення Правил благоустрою особи, винні в їх порушенні зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення зафіксованого порушення. Усунення порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

7.1.2  Збитки, завдані об’єкту благоустрою підлягають відшкодуванню в установленому Порядку. Порядок визначення відповідної вартості об’єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

VIII. Порядок громадського обговорення Правил благоустрою території селища Велика Лепетиха

8.1 Проект рішення Великолепетиської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою території селища Велика Лепетиха» підлягає громадському обговоренню. З цією метою проект рішення підлягає публікації на офіційному сайті Великолепетиської селищної ради та газеті «Таврійські вісті» з метою отримання від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань пропозицій та зауважень.

IX. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території  селища Велика Лепетиха

9.1 Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Великолепетиської селищної ради.

9.2 Проект Рішення сесії про внесення змін до Правил підлягає громадському обговоренню у порядку, визначеному в розділі 8 цих Правил.

Х. Заключні положення

10. Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами і громадянами селища щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані визначаються Великолепетиською селищною радою.

10.1. Проходження межі закріпленої території по тій чи іншій вулиці, провулку, проїзду визначається по лінії бордюрного каменю проїжджої частини вулиці вздовж підприємств, організацій, установ, об'єктів господарювання всіх форм власності а в інших випадках на відстані 10 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож (крім випадків, коли вказується конкретне місце проходження).

10.2. Керівники підприємств, установ та організацій ,власники об'єктів господарювання всіх форм власності (орендарі, якщо це передбачено договором) зобов'язані постійно утримувати належні їм, закріплені та прилеглі території у належному санітарно-технічному стані.

10.3. У разі оренди території, будівель і приміщень порядок утримання їх в належному технічному і санітарному стані встановлює орендодавець в договорі оренди.

10.4. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності за санітарний стан з власника.

ХІ. Перелік законодавчих та нормативних актів , на підставі яких підготовлені правила:

1. Конституція України

2. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”

3. Закон України „Про благоустрій населених пунктів”

4. Закон України „Про відходи”

5. Закон України „Про охорону навколишнього природнього середовища”

6. Закон України „Про внесення змін до деяких актів України щодо посилення відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки”

7. Закон України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

8. Санітарні правила утримання територій населених місць.

9. Санітарні правила для підприємств громадського харчування.

10.Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України.

11.Правила тримання собак , кішок і хижих тварин у населених пунктах

України.

 

 

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцять четвертої сесії селищної ради VIІ скликання

 

.10.2018 №

 

Про внесення доповнення до рішення № 407 26 сесії

селищної ради VII скликання від 27.12.2017 року

«Про преміювання та надання матеріальної допомоги

селищному голові, заступнику селищного голови

з питань діяльності виконавчогого органу ради в 2018 році»

 

 

У зв’язку з врегулюванням деяких питань оплати праці працівників державних органів, посадових осіб органів місцевого самоврядування, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 року №791 керуючись статтями 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 

Абзац перший доповнити словами після слів преміювання селищного голови: секретаря, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

 

 

Селищний голова                                                                 М.В.Сінькевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцять четвертої сесії селищної ради VIІ скликання

 

.10.2018 №

 

Про внесення змін та доповнень в рішення 30

сесії  від 04.06.2018р. №477 «Про внесення змін

в рішення п’ятдесят шостої сесії селищної ради

6 скликання від 17.06.2015р. № 1107 «Про продаж

комунального майна »»

 

 

         Вивчивши звіт про експертну оцінку майна нежитлової будівлі, будинку побуту, загальною площею 49,9 кв.м., що складає 10/100 часток від об’єкту в цілому, який знаходиться за адресою: вулиця Соборна, буд. 4 в смт Велика Лепетиха Херсонської області. керуючись ст. 26, пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 

1. внести зміни та доповнення у рішення тридцятої сесії селищної ради від 04.06.2018р. №477 «Про внесення змін в рішення п’ятдесят шостої сесії селищної ради 6 скликання від 17.06.2015р. № 1107 «Про продаж комунального майна »» та викласти в такій редакції:

«6. Затвердити звіт про оцінку майна, а саме: нежитлової будівлі, будинку побуту, в цілому, зазначеного під літерою «А» підвалу, загальна площа якої складає 485,8 кв.м. а також її частини, у розмірі 49,9 кв.м., від 04.10.2018 року вартістю 16964грн (шістнадцять тисяч дев’ятсот шістдесят чотири гривні 00 коп).

«7. Громадянці Кислій Ользі Миколаївні сплатити 2064 гривень (дві тисячі шістдесят чотири гривні) так як 14900 грн. були сплачені завчасно на рахунок селищної ради, який відкритий у відділенні Державного казначейства у Великолепетиському районі, Херсонської області.»

«8. Виконати дане рішення в 6 місячний термін, а саме до 04.12.2018р.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію мандатну з питань депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку.

Селищний голова                                                                М.В. Сінькевич

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцять четвертої сесії селищної ради VIІ скликання

 

.10.2018 №

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

 

Розглянувши заяви громадян Кокляр Любов Петрівни №184 від 19.07.2018 року, Семенюка Анатолія Васильовича №210 від 16.08.2018 року, Семенюка Євгена Анатолійовича №211 від 16.08.2018 року, технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись Конституцією України, статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу України, статтями 25, 55 Закону України «Про землеустрій», статтею 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кокляр Любов Петрівни площею 0,1092га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на землях комунальної власності Великолепетиської селищної ради (землі житлової та громадської забудови) по вул. Дніпровська, буд. 40 смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області кадастровий номер: 6521255100:01:001:0494.

1.1 Передати гр. Кокляр Любов Петрівні у власність земельну ділянку площею 0,1092га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на землях комунальної власності Великолепетиської селищної ради (землі житлової та громадської забудови) по вул. Дніпровська, буд. 40 смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області кадастровий номер: 6521255100:01:001:0494.

1.2 п. 1 рішення 32 сесії селищної ради VІІ скликання від 17.08.2018 № 521 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» вважати таким, що втратив чинність, у зв’язку з технічною помилкою.

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Семенюк Анатолію Васильовичу площею 0,1500га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на землях комунальної власності Великолепетиської селищної ради (землі житлової та громадської забудови) по вул. Шкільна, буд. 19а смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області кадастровий номер: 6521255100:01:001:0509.

2.1 Передати гр. Семенюк Анатолію Васильовичу у власність земельну ділянку площею 0,1500га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на землях комунальної власності Великолепетиської селищної ради (землі житлової та громадської забудови) по вул. Шкільна, буд. 19а смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області кадастровий номер: 6521255100:01:001:0509.

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Семенюк Євгену Анатолійовичу площею 0,1500га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на землях комунальної власності Великолепетиської селищної ради (землі житлової та громадської забудови) по вул. Шкільна, буд. 19 смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області кадастровий номер: 6521255100:01:001:0508.

3.1 Передати гр. Семенюк Євгену Анатолійовичу у власність земельну ділянку площею 0,1500га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на землях комунальної власності Великолепетиської селищної ради (землі житлової та громадської забудови) по вул. Шкільна, буд. 19 смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області кадастровий номер: 6521255100:01:001:0508.

4. Громадянам Кокляр Л. П., Семенюк А. В., Семенюк Є. А. зареєструвати речове право на вищевказані земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань агропромислового комплексу, будівництва, транспорту, зв’язку.

 

 

Селищний голова                                                       М. В. Сінькевич

 

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцять четвертої сесії селищної ради VIІ скликання

 

.10.2018 №

 

Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення у власність

земельної ділянки

 

 

Розглянувши заяву громадянина Шляхова Юрія Євгеновича № 175 від 22.06.2018 року, керуючись Конституцією України, статтями 12, 33, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.08.2015 року № 496 «Про забезпечення земельними ділянками військовослужбовців-учасників антитерористичної операції та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході іі проведення» статтею 26 закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 

1. Дати дозвіл гр. Шляхову Юрію Євгеновичу (ПНОКПП 2316918730) учаснику АТО відповідно до посвідчення серії УБД № 040652 на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу Великолепетиської селищної ради по вулиці Таврійській (Котовського), смт. Велика Лепетиха, Великолепетиського району, Херсонської області

2. Громадянину Шляхову Юрію Євгеновичу, замовити та виготовити у землевпорядній проектній організації розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність відповідно до вимог чинного законодавства протягом року з моменту прийняття рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань агропромислового комплексу, будівництва, транспорту, зв’язку.

 

 

Селищний голова                                                                 М. В. Сінькевич

 

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцять четвертої сесії селищної ради VIІ скликання

 

.10.2018 №

 

Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення у власність

земельної ділянки

 

 

Розглянувши заяву громадянина Таран Артема Миколайовича № 176 від 26.06.2018 року, керуючись Конституцією України, статтями 12, 33, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», статтею 26 закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 

1. Дати дозвіл гр. Тарану Артему Миколайовичу (ПНОКПП 3283917758) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею 1,9926 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу Великолепетиської селищної ради по вулиці Таврійській (Котовського), смт. Велика Лепетиха, Великолепетиського району, Херсонської області

2. Громадянину Тарану А. М., замовити та виготовити у землевпорядній проектній організації розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність відповідно до вимог чинного законодавства протягом року з моменту прийняття рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань агропромислового комплексу, будівництва, транспорту, зв’язку.

 

 

Селищний голова                                                                 М. В. Сінькевич

 

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцять четвертої сесії селищної ради VIІ скликання

 

.10.2018 №

 

Про розробку детального плану

території земельної ділянки

 

 

Розглянувши заяви громадян Шляхова Юрія Євгеновича №174 від 22.06.2018 року, керуючись ст.. 8, 10, 19, 21, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 

1.Дозволити розроблення проекту містобудівної документації:

1.1 «Детальний план території площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу Великолепетиської селищної ради по вулиці Таврійській (Котовського), смт. Велика Лепетиха, Великолепетиського району, Херсонської області»

         3. Визначити замовником розроблення містобудівної документації - виконавчий комітет Великолепетиської селищної ради.

         4. Фінансування робіт з розроблення містобудівної документації здійснити за рахунок власних коштів -  гр. Шляхова Юрія Євгеновича

         5. Виконавчому комітету Великолепетиської селищної ради забезпечити організацію розроблення проектів містобудівної документації, їх погодження, розгляд проектних матеріалів, проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів, подання завершених проектів містобудівної документації на затвердження селищної ради та оприлюднення цих рішень в установленому законодавством України порядку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, будівництва, транспорту, зв’язку.

 

 

Селищний голова                                                       М. В. Сінькевич

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцять четвертої сесії селищної ради VIІ скликання

 

.10.2018 №

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

у власність земельної ділянки

 

 

Розглянувши заяву громадянина Мастепанюка Сергія Вікторовича № 235 від 28.09.2018 року, керуючись Конституцією України, статтями 12, 40, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», статтею 26 закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 

1. Відмовити у наданні дозволу гр. Мастепанюку Сергію Вікторовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею 0,1500 га. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на землях комунальної власності Великолепетиської селищної ради (землі житлової та громадської забудови) по вул. Береговій, смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області у зв’язку з невідповідність місця розташування земельної ділянки.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань агропромислового комплексу, будівництва, транспорту, зв’язку.

 

 

Селищний голова                                                                 М. В. Сінькевич

 

 

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцять четвертої сесії селищної ради VIІ скликання

 

.10.2018 №

 

 

Про надання дозволу на розробку технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

 

Розглянувши заяву громадянина Москаленка Володимира Миколайовича № 229 від 18.09.2018 року, керуючись Конституцією України, статтями 12, 40, 79-1, 81, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 

1. Дати дозвіл громадянину Москаленку Володимиру Миколайовичу (ПНОКПП 2924101575) на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), орієнтовною площею 610,5м2 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі із земель житлової та громадської забудови за адресою: вул. Дніпровська, 12 смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області.

2. Громадянину Москаленку В. М., замовити та виготовити у землевпорядній проектній організації розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) відповідно до вимог чинного законодавства протягом року з моменту прийняття рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань агропромислового комплексу, будівництва, транспорту, зв’язку.

 

 

Селищний голова                                                                 М. В. Сінькевич

 

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцять четвертої сесії селищної ради VIІ скликання

 

.10.2018 №

 

Про затвердження Акту обстеження

земельної ділянки

 

 

Розглянувши акти постійної комісії селищної ради про обстеження земельної ділянки, керуючись Конституцією України, статтями 12, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст. 377 Цивільного Кодексу України, статтею 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні»,сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити акт постійної комісії селищної ради з питань агропромислового комплексу, будівництва, транспорту, зв’язку від 20.08.2018 року про обстеження земельної ділянки площею 0,0938 га. по вул. Лермонтова, 76 смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, будівництва, транспорту та зв’язку

 

 

Селищний голова                                                                Сінькевич М. В.

 

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцять четвертої сесії селищної ради VIІ скликання

 

.10.2018 №

 

Про надання в оренду земельної ділянки

 

Розглянувши заяву гр. Рябченка Анатолія Андрійовича № 204 від 07.08.2018, керуючись Конституцією України, статтями 12, 93, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати гр. Рябченку Анатолію Андрійовичу (ПНОКПП 2253609376) в оренду строком на 20 років земельну ділянку площею 6,2001 га кадастровий номер 6521255100:01:155:0001 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель резервного фонду на території Великолепетиської селищної ради Великолепетиського району Херсонської області

2. Визначити орендну ставку в розмірі 4% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 6,2001 га

3. Зобов’язати гр. Рябченка А. А. (ПНОКПП 2253609376) у місячний термін вчинити дії щодо укладання та державної реєстрації договору оренди землі.

4. Селищна рада залишає за собою право щорічного перегляду розміру орендної плати.

5. Доручити селищному голові Сінькевичу М. В. укласти від імені селищної ради договір оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення, а також оформити інші, необхідні для вчинення цієї угоди, документи.

6 Приступити до використання земельної ділянки після державної реєстрації права оренди земельної ділянки і перенесення меж земельної ділянки в натуру(на місцевість).

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань агропромислового комплексу, будівництва, транспорту, зв’язку.

Селищний голова                                                                 М. В. Сінькевич

 

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцять четвертої сесії селищної ради VIІ скликання

 

.10.2018 №

 

Про доповнення до рішення 32 сесії селищної ради

VII скликання №528 від 17.08.2018 року «Про

затвердження проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення»

 

 

Керуючись п. 15 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 

1. Доповнити п.п 1.1 п. 1 рішення 32 сесії селищної ради VII скликання №528 від 17.08.2018 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення» та викласти в такій редакції:

«п.п.1.1 Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0676га, яка була надана йому у власність «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань агропромислового комплексу, будівництва, транспорту, зв’язку.

 

 

Селищний голова                                                                 М. В. Сінькевич

 

 

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцять четвертої сесії селищної ради VIІ скликання

 

.10.2018 №

 

Про внесення змін до рішення 19 сесії селищної

ради VII скликання №283 від 14.06.2017 року

«Про встановлення місцевих податків на території

Великолепетиської селищної ради з 01.01.2018 року»

 

 

Керуючись статтями 273, 274, 277 Податкового кодексу України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств», Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», та Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи протокол № 2 від 23.03.2018 року засідання постійну комісію селищної ради з питань агропромислового комплексу, будівництва, транспорту, зв’язку, сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до п.п.09.01. п. 09 додатка№1 рішення 19 сесії селищної ради VІІ скликання від 14.06.2017 № 283 «Про встановлення місцевих податків на території Великолепетиської селищної ради з 01.01.2018 року» (далі – рішення), а саме:

«09. Землі лісогосподарського призначення:

09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг, за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

- для юридичних осіб – 0,3%;

- для фізичних осіб – 0,3%.

Зміни до місцевих податків на території Великолепетиської селищної ради діють з 15.08.2018року.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань агропромислового комплексу, будівництва, транспорту, зв’язку.

 

 

Селищний голова                                                                Сінькевич М. В.

 

Україна

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцять четвертої сесії селищної ради VIІ скликання

 

.10.2018 №

 

Про внесення змін до рішення 31 сесії селищної

ради VII скликання №495 від 22.06.2018 року

«Про встановлення місцевих податків на території

Великолепетиської селищної ради з 01.01.2019 року»

 

 

Керуючись статтями 273, 274, 277 Податкового кодексу України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств», Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», та Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи протокол № 2 від 23.03.2018 року засідання постійну комісію селищної ради з питань агропромислового комплексу, будівництва, транспорту, зв’язку, сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до п.п.09.01. п. 09 додатка№1 рішення 31 сесії селищної ради VІІ скликання від 22.06.2018 № 495 «Про встановлення місцевих податків на території Великолепетиської селищної ради з 01.01.2019 року» (далі – рішення), а саме:

«09. Землі лісогосподарського призначення:

09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг, за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

- для юридичних осіб – 0,3%;

- для фізичних осіб – 0,3%.

Зміни до місцевих податків на території Великолепетиської селищної ради діють з 01.01.2019 року.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань агропромислового комплексу, будівництва, транспорту, зв’язку.

 

 

Селищний голова                                                                Сінькевич М. В.