Надіслав: Селищна рада , дата: Птн, 22/06/2018 - 13:31

1. Які законодавчі норми регламентують укладання угод на закупівлю молока, ведення розрахункових книжок та закупівлю  молока через пункти закупівлі молока?

Укладання договорів та закупівля молока через пункти закупівлі молока регламентується:

-     Законом України «Про молоко та молочні продукти».

-   Вимогою пункту 3.7  ДСТУ 3662-97 « Масова частка жиру та масова частка білку в молоці повинні відповідати базисним нормам, які затверджені Кабінетом Міністрів України у встановленому порядку. Закупівельна ціна на молоко та система оплати під час його закупівлі встановлюється і регулюється відповідними нормативними документами з урахуванням встановлених базисних норм по жиру та білку».

-     Розділом 2. пункт 2.1 наказу Державного департаменту ветеринарної медицини від 21.03.2002 № 18 «Про затвердження Ветеринарних та санітарних вимог до пунктів закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих підсобних господарствах» :  «Закупівля молока від тварин, які утримуються в особистих селянських господарствах, повинна здійснюватись лише на відповідно обладнаному пункті».

Видача розрахункових книжок передбачена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.07.2002 року № 176 «Про затвердження інструкцій та форм первинного обліку з урахуванням вимог ДСТУ 3662-97 "Молоко коров'яче незбиране.  Вимоги при закупівлі"

Примірний договір розроблений на основі  наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.09.2008 року № 548 «Про затвердження примірного договору на закупівлю молока для дитячого харчування»

Наказом міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.08.2003 року № 262 «Про затвердження Рекомендацій щодо виробництва і реалізації молока від корів, які утримуються у господарствах населення відповідно до вимог ДСТУ 3662-97», визначено, що здача молока проводиться на основі укладених угод.

2. Яка мета укладання угод та ведення розрахункових книжок на закупівлю молока?

Метою укладання угод та ведення розрахункових книжок на закупівлю молока є: забезпечення прозорості закупівель, покращення якості молока, захист від шахраїв, гарантії товаровиробнику, гарантії молокопереробному підприємству в забезпеченні молочною сировиною.

3. На які пункти потрібно звернути особливу увагу при укладанні угод на закупівлю молока в господарствах населення?

 Найактуальнішим питанням для здавачів є ціна на молоко. Тому, в примірному договорі, особливу увагу треба звернути на ціну та якість молока, а саме:

Ціна молока – закупівельна ціна 1 кг молока першого ґатунку при базисних нормах вмісту жиру (3,40 %) та білку (3,00 %), встановлюється за домовленістю сторін при укладанні договору.

Ціна молока вищого ґатунку вища ціни 1 ґатунку на 15 %.

Ціна молока ІІ ґатунку нижча ціни І ґатунку на 10 %.

Ціна молока негатункового нижча ціни ІІ ґатунку на 30 %.

Ціна молока не може бути нижчою в разі визначення Кабінетом Міністрів України мінімально допустимих цін на молоко на бюджетний рік без урахування ПДВ.

4.Які дані повинні бути зафіксовані в розрахунковій книжці на молоко?

В розділі І « Продаж молока» : дата продажу, кількість прийнятого молока (кг), вміст жиру та білка (%), підпис приймальника

В розділі  II. «Розрахунки за продане молоко» : місяць та  період  в якому здійснювалась прийомка молока, кількість прийнятого молока (кг), вміст жиру та білка (%), договірна ціна за 1 кг молока (грн.), нарахована сума виплат (грн.), сума дотації (грн.), усього до видачі (грн.), підписи приймальника та здавальника молока.

5. Як  правильно вести розрахункову книжку?

- Розрахункова   книжка   є   документом,   що   підтверджує

здачу-приймання молочної сировини на приймальний пункт.

- При  кожній  здачі молочної сировини обов'язково надавати

розрахункову книжку для  запису  кількості  і  якісних  показників

зданої сировини.

- Необхідно слідкувати   за  своєчасністю записів у розрахунковій книжці щодо вмісту жиру та білка в зданій молочній сировині.

- Перевіряти правильність кожного  запису  в  розрахунковій книжці.

- При  одержанні  грошей  вимагати  запис  одержаної суми в

розрахункову книжку, перевіряйте правильність розрахунків.

 Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 05.08.2003 року №262, розрахункові   книжки   продавців  молока  повинні  бути пронумеровані,  прошнуровані та завірені керівником  молокозаводу. Вони  є  основним  документом  для  здійснення  оплати  за продане молоко.

6. Що потрібно мати власнику (виробнику) молока для продажу на молокопереробне підприємство сирого товарного молока.

1.      Тварина обов’язково повинна бути ідентифікована, мати паспорт і ветеринарну картку.

2.      Молоко, яке закуповується, повинно  отримуватись від здорових корів в господарствах, благополучних щодо інфекційних захворювань, тварина повинна бути обов’язково  щепленою та дослідженою.

3.      Дослідження на субклінічні форми маститу щомісячно.